Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Rechten van de energieafnemers

Test-Aankoop start manifest voor een betaalbare elektriciteitsfactuur

22 jun 2017

In de nasleep van de beslissing van het Grondwettelijk Hof om de Turteltaks nietig te verklaren, start Test-Aankoop een manifest om te ijveren voor betaalbare elektriciteit. De consumentenorganisatie wil met de steun van de burgers opnieuw bij de beleidsmakers aankloppen voor een verlaging van de stroomfactuur en komaf maken met de elektriciteitsfactuur die een pure belastingsbrief is geworden. Mensen kunnen hun stem laten horen via www.test-aankoop.be/betaalbareenergie.

Elektriciteit, een basisgoed

Elektriciteit is een basisproduct, net zoals brood, water of geneesmiddelen. Net daarom moet elektriciteit betaalbaar blijven voor iedereen. En dat is steeds minder het geval, zegt Test-Aankoop. Maar liefst 1.025 € betaalde een gemiddeld Vlaams gezin per jaar voor haar elektriciteitsfactuur. In januari 2016, was dit nog 881 €, een jaar eerder slechts 676 €. Met andere woorden : een stijging van maar liefst 51 % ten opzichte van 2015 . Onaanvaardbaar klinkt het bij de consumentenorganisatie. Te meer omdat de federale regering in haar regeerakkoord van 2014 uitdrukkelijk gesteld heeft dat de verschillende componenten van de energiekost niet hoger mogen liggen dan deze in onze buurlanden. Dit om de koopkracht inzake energie te bewaren.  Feit is dat de consument in zijn eentje blijft opdraaien voor de stijgende kosten en de stroomfactuur ongeziene proporties aanneemt. Cijfers van Eurostat tonen zelfs aan dat de Belgische stroomfactuur in 2016 de sterkste stijger van Europa was en ons land nu de weinig benijdenswaardige plaats bekleedt als 3e duurste van Europa voor elektriciteit, na Denemarken en Duitsland, waar in tegenstelling tot België volop wordt ingezet op een transitie naar groene energie.

Anders en beter

Met de zogenaamde ‘Turteltaks’, lijkt er alvast één grote post weg te vallen op de elektriciteitsfactuur van de consument. De Vlaamse regering kan immers vanaf 2018 geen taks meer heffen op het verbruik van elektriciteit. Andere heffingen of belastingen zijn echter wel waarschijnlijk in het licht van het overschot aan groenestroomcertificaten dat moet weggewerkt worden en van de klimaatdoelstellingen voor 2020. Test-Aankoop vraagt aan de Vlaamse overheid om een breed draagvlak te vinden voor nieuwe heffingen of taksen en stelt voor te kijken naar de personenbelasting of een CO2-taks op fossiele brandstoffen om een eerlijke verdeling van de lasten te vinden. “De verdere herleiding van de elektriciteitsfactuur tot een belastingsbrief moet nu echt stoppen”, zegt Test-Aankoop. Hiertoe heeft de consumentenorganisatie een manifest opengesteld op de website: www.test-aankoop.be/betaalbareenergie. Test-Aankoop wil met steun van vele ondertekenaars opnieuw naar de beleidsmakers stappen om een reductie van de elektriciteitsfactuur te bekomen. Hoe meer mensen het manifest steunen, hoe krachtiger het signaal zal zijn voor de politiek. 

Server Error
Server Error