Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gezondheid

Test Aankoop tevreden met de beslissing van Belgiƫ om glyfosaat niet voor 5 jaar te verlengen

09 nov 2017

Vandaag, op 9 november, had er moeten worden gestemd over het nieuwe voorstel van de Commissie om de vergunning voor glysofaat nog 5 jaar te verlengen.  De verlengingstermijn werd teruggeschroefd van 10 naar 5 jaar na een eerdere resolutie van het Europees Parlement.

Er werd echter geen gekwalificeerde meerderheid gevonden (een goedkeuring van 55% van de EU-lidstaten die minstens 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigd).  14 lidstaten bleken voorstander van de verlenging, maar 9 gingen niet akkoord, waaronder België.

Test Aankoop is blij met de beslissing van België, vertegenwoordigd door Minister Ducarme, om een simpele verlenging niet te aanvaarden maar te pleiten voor een “phasing out” van glyfosaat.

Dat er niet werd beslist, zal nu het onderwerp vormen van beroepsprocedure voor het beroepscomité dat zich zal moeten uitspreken over het voorstel van de Commissie.

Test Aankoop blijft pleiten voor een ogenblikkelijk verbod op glyfosaat voor niet-landbouw gerelateerd gebruik.  Wat het gebruik voor landbouwdoeleinden betreft, stelt de organisatie voor dat deze substantie nog beschikbaar blijft tijdens een periode van “phasing out” die maximum drie jaar mag duren.  Dit moet landbouwers de kans geven zich vertrouwd te maken met ecologisch verantwoorde alternatieven.

Server Error
Server Error