Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Digitale omgeving

Big data, big deal voor consumenten

16 jun 2017

De Data-economie heeft de potentie om positieve resultaten voort te brengen voor consumenten. Zij moeten daartoe echter de geboden kansen kunnen grijpen en een eerlijk aandeel ontvangen van de gerealiseerde meerwaarde.  Consumenten moeten  een centrale plaats en rol toebedeeld krijgen in deze moderne economie van big data.  Vandaag, als onderdeel van een intern seminarie, hebben Test-Aankoop en haar zusterorganisaties, samen met bedrijfsleiders en hooggeplaatste functionarissen, waaronder Belgisch minister voor Telecom en Digitale Agenda, nagedacht over de rol die de consument kan en zou moeten spelen.  Meteen ook de gelegenheid voor deze consumentenorganisaties om steun te vragen voor een manifest en verklaring op www.mijndata.be.  Doelstelling van deze verklaring is om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens en de privacy van de consument worden gerespecteerd en hem de kans te bieden een sleutelrol te vertolken in deze nieuwe economie.  Deze Verklaring zal ook worden overhandigd aan spelers binnen de digitale economie

Data en hun waarde !

 

Data is een essentiële bron voor economische groei, jobcreatie en maatschappelijke vooruitgang geworden.  Het gebruik van big data is niet noodzakelijk in strijd met de adequate bescherming van de privacy van consumenten.  Digitale ontwikkelingen maken “gratis” content en diensten mogelijk, maar bieden ook nieuwe games en amusement op sociale media aan en leiden tot meer gerichte advertenties.  Maar dit mag er niet zomaar toe leiden dat onze onafhankelijkheid en vrijheid in het gedrang komt en daarom is het essentieel dat de consument ten allen tijde eigenaar blijft van zijn gegevens.  Uiteraard kunnen zij instemmen dat derden hun gegevens  gebruiken, maar daar moet tegenover staan dat de (grote) datagebruikers de gemaakte meerwaarde eerlijk delen met de consument–dataproducent. Dit is vandaag niet altijd het geval.  Neem nu “MyAnalytics” van Proximus, dat zich richt tot toerisme dienstverlening, organisatoren van evenementen, marketing managers en besluitvormers inzake mobiliteit.  Gebruikmakend van deze applicatie, lokaliseert Proximus permanent gsm’s en kan op die manier heel precies de locatie en bewegingen monitoren op gelijk welk moment van de dag.  Dankzij de SIM-kaart weet men uit welk land of regio de gebruiker afkomstig is, wat organisatoren van evenementen de mogelijkheid biedt gerichte promoties te sturen.  Maar, de provider heeft geen uitdrukkelijke toestemming gevraagd, geeft de consument geen toegang tot zijn eigen data en laat klanten niet delen in de winst die hiermee wordt gemaakt.  Dit moet anders want uiteindelijk zijn het de consumenten die, door hun gedrag, een van de belangrijkste krachten achter vernieuwing zijn en een belangrijke bijdrage leveren tot het instant houden van het digitaal ecosysteem en dus hebben zij recht op een eerlijke verloning.

 

De consument heeft recht op een centrale plaats en moet kunnen delen in de toegevoegde waarde! De verklaring van 16 juni…

 

In een wereld waarin alles en iedereen met elkaar is verbonden en waarin Big Data worden beschouwd als de “nieuwe melkkoe” van de moderne digitale economie, moet de consument een centrale rol krijgen toebedeeld.  Er wordt geschat dat in 2020 de waarde van data-economie in de EU meer dan 700 miljard (4% van het BBP) zal bedragen.  Innovatieve bedrijven varen wel bij de door gebruikers gegenereerde gegevens die dienen als basis voor vernieuwing en doelgerichte aanbiedingen en worden aangepast aan nieuwe vormen van dienstverlening en producten.  En net daarom is het maar normaal dat deze gebruikers recht hebben op een stukje van de taart.

De consument  moet kunnen genieten van een verantwoordelijke data-economie, die fundamentele rechten en vrijheden respecteert.  Deze economie moet focussen op de voorziening van vernieuwende en gepersonaliseerde diensten die een beter antwoord bieden op de echte noden van de consument.

 

De gelegenheid moet worden aangegrepen om deze digitale economie een positieve invulling te geven voor de consument, er een synoniem van vrijheid, creatie en vernieuwing van te maken.

Dat is de reden waarom, als onderdeel van een intern seminarie, Test-Aankoop en haar zusterorganisaties, samen met bedrijfsleiders en hooggeplaatste functionarissen, waaronder Belgisch minister voor Telecom en Digitale Agenda, hebben nagedacht over de rol die de consument kan en zou moeten spelen.  Meteen ook de gelegenheid voor deze consumentenorganisaties om steun te vragen voor een manifest en verklaring op www.mijndata.be.  De bedoeling van deze verklaring is:

  • ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens en de privacy van de consument worden gerespecteerd
  • de consument de kans te bieden een sleutelrol te vertolken in deze nieuwe economie
  • de voorwaarden vast te leggen van een digitale economie die de consument een eerlijk deel van de winst oplevert in een stabiele en economisch veilige omgeving

 

Volgend op de ondertekening door de betrokken consumentenorganisaties, zal deze Verklaring vervolgens worden overhandigd aan de wereldspelers binnen de digitale economie.  Om ten volle het ongelofelijke potentieel dat het Internet van vandaag ons biedt te benutten, moeten we de vaak steriele en vruchteloze tegenstelling tussen ondernemersvrijheid en de fundamentele rechten van burgers/consumenten overwinnen.  Als ondertekenaars van deze Gemeenschappelijke Verklaring zijn we daarom bereid om de krachten te bundelen en samen met alle stakeholders de voorwaarden voor een stabiele sociaal economische ontwikkeling op basis van een nieuwe digitale waardeketen te bevorderen.  Wij zijn vastberaden om van big data en IoT een kracht te maken die leidt tot vrijheid in plaats van een kracht van verborgen manipulatie en zijn daarom bereid om in dialoog te gaan met verantwoordelijke marktspelers om tot een win-win situatie te komen.

In bijlage vindt u de Gemeenschappelijke verklaring in het Nederlands en Engels

 

Server Error
Server Error