Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Energiepact : TA vindt het een op papier ambitieus plan en wacht de concrete maatregelen af

13 dec 2017

In een context waarbij de elektriciteitsfactuur van een Belgisch gezin 40% hoger ligt dan het Europees gemiddelde, wacht de consument met ongeduld op de details van het energiepact en de impact die deze zullen hebben op de evolutie van hun energiefactuur.

Het energiepact zoals voorgesteld door de vier ministers van milieu oogt op papier alvast ambitieus.  Enerzijds wordt de uitstap uit nucleaire energie bevestigd.  De verbruikersorganisatie benadrukt echter dat alles in het werk dient te worden gesteld dat dit gebeurt zonder hieraan in de toekomst voorwaarden te koppelen.  Het parcours zal er in ieder geval een zijn bezaaid met hindernissen, zeker gezien het feit dat er nu reeds partijen het einergiepact in vraag stellen.  Anderzijds is het logisch dat er een verwachtte en tijdelijke overgangsperiode wordt voorzien met flexibele gascentrales, om uiteindelijk tegen 2050 tot 100% hernieuwbare energie te komen.  Deze doelstelling bevestigt de conclusies van eerdere rapporten, zoals dat van het Planbureau.

 

Toch stelt Test Aankoop zich de volgende vragen.

 

Wat is de plaats van België op het Europese strijdtoneel op vlak van interconnectiviteit met andere landen? Het probleem van de toekomstige energiebevoorrading is namelijk niet enkel een Belgische maar vooral een Europese aangelegenheid.  Dit aspect lijkt in het pact niet aan bod te komen.

 

Trouwens, hoeveel zal dit de consument kosten, op een ogenblik dat de elektriciteitsfactuur reeds bij de duurste is in Europa en België zijn energietransitie nog moet beginnen?  Wat zijn de alternatieven qua financiering?  Wat zal de impact zijn op de verbruikersgewoontes?  Welke inspanningen zullen worden gevraagd van de consument in vergelijking met de bedrijfswereld?

 

Tot op heden hebben de moeilijke financiering voor het investeren in hernieuwbare bronnen, de BTW-stijging (van 6% naar 21%) op een noodzakelijk basisproduct als elektriciteit, het steeds toenemend aandeel van nettarieven en heffingen in de eindfactuur enz. enkel geleid tot het stijgen van de elektriciteitsfactuur, in die mate dat ze voor sommige groepen van consumenten onbetaalbaar wordt.

 

En dus zijn een visie en een stabiele uitvoering van het energiepact van groot belang, kwestie van alle marktspelers te verenigen en gerust te stellen, de consumenten voorop.

 

Test Aankoop wil nogmaals het belang onderstrepen om zich te mobiliseren rond dit onderwerp en het Manifest “Mijn energiefactuur is geen belastingformulier” te ondertekenen op www.test-aankoop.be/betaalbareenergie.

 

Server Error
Server Error