Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Telecommunicatie

Opslagcapaciteit :Test-Aankoop gaat in beroep tegen Apple

18 mei 2017

De resultaten van de tests die door Test-Aankoop werden uitgevoerd op in België verkochte smartphones hebben het meer dan eens bewezen: de reële opslagcapaciteit van de verkochte smartphones is heel vaak een pak minder groot dan wat fabrikanten beloven.  Zo bevat de iPhone 6Plus met 16 GB geheugen eigenlijk maar 10,3 GB, dus pakweg 33% minder!  De consumentenvereniging startte dan ook een juridische procedure tegen Apple voor misleidende informatie over de opslagcapaciteit van een aantal van haar modellen.  Na een negatieve beslissing in eerste aanleg, besliste de organisatie in beroep te gaan.  De inleidende zitting vindt vandaag 18 mei plaats. 

Opslagcapaciteit = cruciale informatie

De smartphone is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van de consument.  De gebruiker wordt geprikkeld om steeds nieuwe applicaties te downloaden, informatie op te slaan, mails te checken, zijn agenda bij te houden, foto’s en video’s op te slaan, zijn gezondheid in de gaten te houden, gebruik te maken van zijn gps, muziek te downloaden, enz.  Al deze gebruikstoepassingen vereisen vanzelfsprekend heel wat opslagruimte.  Daarom is het van cruciaal belang dat de consument, bij aankoop, de opslagcapaciteit kent die hij ter beschikking zal hebben om apps en gegevens op te slaan.  Nochtans blijkt dat de gebruiker, bij ingebruikname van het toestel, niet beschikt over de aangekondigde hoeveelheid opslagcapaciteit.  Hij beschikt over (heel wat) minder.

 

Een wijdverspreide praktijk

Het is een praktijk die door alle merken wordt toegepast.  Bij het merk Apple onderscheiden de modellen zich echter enkel op het vlak van de opslagcapaciteit, alle andere eigenschappen zijn dezelfde.  In het geval van de iPhone 7 heeft de consument de keuze tussen 32 GB, 128 GB en 256 GB.  Vanzelfsprekend leidt dit tot een prijsverschil.  Zo vraagt Apple voor een iPhone7 van 32 GB 769€.  De versie met 128 GB kost 879 € en wil men 256 GB geheugen dan betaalt men 989 €.  In de ogen van de consumentenvereniging erkent de Amerikaanse technologiereus hiermee dus dat de beschikbare opslagcapaciteit de determinerende factor is die de consument ertoe aanzet om voor het ene of andere model te kiezen.

 

 

Het oordeel van de rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg, verklaarde de eis van Test-Aankoop ongegrond.  Hoewel de consumentenvereniging het vonnis respecteert, gaat zij niet akkoord met een aantal feitelijke elementen van deze beslissing, bijvoorbeeld de bewering als zou een iPhone niet noodzakelijk dienen om gegevens op te slaan.  Dit is een basisfunctie van het apparaat en de organisatie haalt hiervoor als bewijs aan dat Apple zijn producten enkel segmenteert in functie van de opslagcapaciteit.  Test-Aankoop gaat ook fundamenteel niet akkoord met de motivatie dat het aan de consument is om de noodzakelijke inlichtingen te vergaren.  In tegendeel, het is net de rol van de verkoper om hem hierover in te lichten.  De wetgeving, alsook de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, zijn hierin duidelijk.  Informatie die beschikbaar is op een website is niet voldoende.  Test-Aankoop vecht het vonnis van eerste aanleg aan en hoopt dat het Hof van beroep wel het belang van volledige en transparante informatie erkent.  Trouwens, Test-Aankoop verheugt zich over het feit dat als gevolg van deze gerechtelijke procedure, Apple reeds is begonnen met het wijzigen van zijn praktijk.  Ondanks deze stap in de goede richting, blijft deze juridische actie noodzakelijk met het oog op een bestendiging van deze evolutie en de versterking ervan.

Server Error
Server Error