Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Verzekeringen

Schuldsaldoverzekering blijft voor veel kredietnemers met chronische ziekte onbetaalbaar

02 jun 2016
Vorige week nog klopte minister van Consumentenzaken, Kris Peeters, zich op de borst omdat 1 op 7 dossiers die voorgelegd worden aan het Opvolgingsbureau voor de Tarifering, leiden tot een goedkopere premie voor de schuldsaldoverzekering. Test-Aankoop vraagt zich openlijk af in welke mate de daling van de premie substantieel te noemen is : 1%, 15% of 50% ? De consumentenorganisatie benadrukt dat 6 op 7 mensen met een aandoening nog steeds een erg dure bijpremie betalen of zelfs geweigerd worden ondanks de bescherming van de wet Partyka/Lalieux en het Opvolgingsbureau voor de Tarifering.

Een hogere premie 

Indien u als consument lijdt aan een chronische ziekte zoals astma of diabetes en een hypothecair krediet wilt aangaan, dan kan de verzekeraar u ofwel de verzekering weigeren ofwel een bijpremie aanrekenen. In sommige gevallen kan die premie oplopen tot maar liefst 15 000 €. Om die reden ging op 1 januari 2015, het Opvolgingsbureau voor de Tarifering van start.  Dat bureau, dat in de praktijk vooral is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringssector, moet vervolgens nagaan of de bijpremie medisch en verzekeringstechnisch objectief en redelijk verantwoord is. Wanneer het bureau vaststelt dat een consument wel verzekerbaar is of dat zijn bijpremie te hoog is, is de verzekeraar niet verplicht om hier gevolg aan te geven.   

Het Opvolgingsbureau lost de verwachtingen niet in

Vorige week nog communiceerde minister Peeters met enige trots de cijfers van het jaarverslag van het Opvolgingsbureau dat stelde dat 1 op de 7 verzekeringnemers het afgelopen jaar een goedkoper premievoorstel kregen. Test-Aankoop stelt niet alleen vast dat  een lagere premie in 1 op de 7 gevallen een erg mager resultaat. De consumentenorganisatie stelt zich bovendien de vraag hoe groot die verlaging dan wel is: 1%, 15%, 50% ? Ook blijft het onduidelijk in welke mate de consument beter af is, in het geval dat de bijpremie wél wordt verlaagd. Wanneer de verzekeraar immers een bijpremie aanrekent van meer dan 125% van de basispremie, voorziet de wet dat de Compensatiekas, die overigens louter moet worden gespijsd door de verzekeraars zelf, al wat meer is dan 125% dient bij te passen. Stel bijvoorbeeld dat een verzekeraar een bijpremie aanrekent van 150% en het Opvolgingsbureau zegt dit te verlagen tot 125%, dan verandert dit niets voor de consument. Hij moet dan nog steeds een bijpremie betalen van 125 %. Het resultaat is dat de compensatiekas, dus de verzekeraars, minder moet betalen en niet de kandidaat-verzekerde die de pineut blijft. 

Solidariteitsmechanisme 

De consumentenorganisatie stelt al meer dan tien jaar dat een verzekeraar bij het bepalen van de premie geen rekening mag houden met criteria die de kandidaat-verzekerde niet in de hand heeft zoals geslacht of gezondheidstoestand. Test-Aankoop vindt dat een mechanisme van solidariteit moet kunnen spelen opdat ook diabetici, mensen met de ziekte van Crohn of patiënten met reuma, van een schuldsaldoverzekering zouden kunnen genieten. 

Naar Frans voorbeeld

In Frankrijk bestaat al sinds 1991 een systeem dat een oplossing biedt voor mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s. Dit werd doorheen de tijd uitgebreid en verfijnd, en werd uiteindelijk in 2006 de Conventie AERAS. Dit jaar werd er een « recht om vergeten te worden » ingevoerd voor bepaalde ernstige ziektes. In Frankrijk werd een commissie opgericht samengesteld uit vertegenwoordigers van de publieke sectoren, van de patiënten – en consumentenorganisaties, van de verzekeraars en kredietinstellingen en van het Nationaal Instituut voor Kanker. Binnen deze commissie werd een akkoord uitgewerkt dat de toelatingsvoorwaarden tot het afsluiten van een schuldsaldoverzekering voor mensen met een aandoening vastlegde. Voor 6 types van aandoeningen zoals borstkanker of virale Hepatitis C, werd vastgelegd dat na een welbepaalde periode na de genezing en bij gebrek aan terugval van de patiënt, geen bijpremie of weigering meer voor een verzekering meer mag worden opgelegd. In België krijgen mensen met een chronische aandoening in 1 van de 7 gevallen misschien een lagere premie, in Frankrijk ontvingen in 2014 maar liefst 72% van dergelijke patiënten een verzekering zonder bijpremie. 

Het is tijd om het ware doel van de wet Partyka/Lalieux terug voor ogen te zien opdat mensen met een chronische ziekte de kans zouden krijgen om zich te verzekeren. 

Server Error
Server Error