Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gezondheid

Illegale medische vragenlijsten van verzekeraars: Test-Aankoop eist verandering

11 aug 2016
Test-Aankoop heeft de medische vragenlijsten bij schuldsaldoverzekeringen van 12 verschillende verzekeraars geanalyseerd. Deze verzekering is in de meeste gevallen verplicht wanneer een consument een hypothecair krediet afsluit. De consumentenorganisatie heeft gecontroleerd of de vertrouwelijkheid van de medische gegevens die worden overgemaakt, wordt gerespecteerd zoals bepaald door de wet op de privacy en de wet op de verzekeringen. Resultaat ? Slechts 3 vragenlijsten slaagden voor de test. Test-Aankoop heeft een ingebrekestelling gestuurd naar de betrokken verzekeringsmaatschappijen en geeft hen drie weken de tijd om hun illegale medische vragenlijsten aan te passen.

Waarvoor dient zo’n medische vragenlijst ? 

Het doel van een medische vragenlijst bij een schuldsaldoverzekering is tweeledig : enerzijds om een beeld te krijgen van het overlijdensrisico dat een verzekeraar moet verzekeren en anderzijds om de premie te bepalen die de verzekerde moet betalen. De vragen die aldus gesteld worden aan de consument moeten peilen naar factoren die het overlijdensrisico effectief verhogen. Vermits deze vragenlijsten onmiskenbaar binnentreden in het privéleven van de verzekerde, wat overigens werd bevestigd door het Grondwettelijk Hof, is het aan de verzekeraar om te bewijzen dat de vragen die hij voorlegt in een medische vragenlijst, strikt noodzakelijk zijn om een het overlijdensrisico van een kandidaat-verzekerde te bepalen. 

Onduidelijke, niet relevante en totaal overdreven vragen 

De privacywet bepaalt uitdrukkelijk dat de verzamelde gegevens over de gezondheidstoestand van een persoon adequaat, relevant en niet buitensporig mogen zijn met betrekking tot het doel waarvoor ze worden verzameld. In dit geval het  overlijdensrisico. Bijna in alle onderzochte vragenlijsten vond Test-Aankoop vragen terug als “hebt u de voorbije 12 maanden een dokter bezocht ?”, “heeft u een bloedonderzoek ondergaan ? ”, “volgt u een kinesitherapeutische, homeopatische of psychotherapeutische behandeling ?”, “lijdt u aan angsten ?”, “hebt u al een blaasontsteking gehad ?” of zelfs “hebt u al verkoudheden gehad ?”. Allemaal zijn het vage en excessieve vragen en hebben ze geen betrekking op een aandoening die het overlijdensrisico verhoogt. Volgens de consumentenorganisatie schenden ze dan ook het recht op privacy. 

Geen respect voor de vertrouwelijkheid van gegevens

De vertrouwelijkheid van de gezondsheidsgegevens die door de kandidaat-verzekerde worden aangeleverd moet zowel binnen het verzekeringskantoor als ten aanzien van derden worden gegarandeerd. De notie vertrouwelijkheid is primordiaal omdat gegevens aangaande de gezondheid van mensen louter naar een dokter van de verzekeringsmaatschappij mogen worden overgemaakt en niet aan andere werknemers van het bedrijf. Slechts twee verzekeringsmaatschappijen voldeden aan deze vereiste. Voor wat betreft de vertrouwelijkheid naar derden toe, waren er slechts drie die een afdoende bescherming voorzagen. De anderen eigenen zich het recht toe de gegevens door te sturen naar andere takken binnen dezelfde groep en zelfs naar Datassur!  

Test-Aankoop stelt de verzekeraars in gebreke

Als gevolg van deze bedroevende resultaten die ook al in het verleden door Test-Aankoop werden aangekaart, heeft de consumentenorganisatie een ingebrekestelling gestuurd naar een tiental verzekeringsmaatschappijen waarvan de ze medische vragenlijsten onderzocht om hen drie weken de tijd te geven om hun vragenlijsten aan te passen. In geval van weigering of uitblijven van antwoord, zal Test-Aankoop verdere juridische stappen bekijken.

Server Error
Server Error