Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Telecommunicatie

Te trage internetsnelheid? Test- Aankoop op de bres

16 jun 2016
Tussen september en december 2015 werden er meer dan 255.000 tests uitgevoerd via de “Internet Speed” module van Test-Aankoop. Talrijke consumenten hebben toen kunnen vaststellen dat ze volgens de test ver verwijderd waren van het behalen van hun beloofde snelheid. Meer dan 22.000 personen mandateerden vervolgens de consumentenorganisatie om hun internetsnelheid op te volgen en een oplossing te bekomen van de operatoren.

Onderhandelingen met de operatoren  

Het gros van de internetgebruikers die Test-Aankoop verzochten om voor hen een oplossing voor het trage internetsnelheid af te dwingen, bevinden zich grotendeels in een situatie waarbij zij minder dan 50% van de beloofde internetsnelheid halen. De consumentenorganisatie nam dan ook individueel contact op met de  voornaamste operatoren (Proximus, Scarlet, Telenet, Voo) in het eerste trimester van dit jaar om hen te confronteren met de zwakke resultaten inzake internetsnelheid en trad met hen in onderhandeling om een oplossing te bekomen. Grote afwezige in de onderhandelingen was SFR/Numericable. Zij wensten niet aan een constructieve oplossing mee te werken. Ook de klanten van de zogenaamde alternatieve operatoren, zal Test-Aankoop bijstaan door met hen contact op te nemen op basis van individuele probleemgevallen.  Het doel van de actie en de onderhandelingen is de situatie van klanten, die minder dan 50% van hun beloofde snelheid als resultaten hadden volgens hun testresultaat, aanzienlijk te verbeteren. Test-Aankoop heeft een gepersonaliseerde bijstand gevraagd en, indien de situatie niet verbetert, zal Test-Aankoop een financiële tegemoetkoming eisen voor de consumenten waarvoor geen oplossing kan gevonden worden. Uit de onderhandelingen, dwong de consumentenorganisatie af dat de operator de individuele dossiers van klanten zal onderzoeken. Telenet ging nog een stapje verder en garandeerde dat elke deelnemer van de actie automatisch zal bezocht worden door een technieker om te kijken waar het snelheidsschoentje wringt. Dit terwijl Voo, Proximus en Scarlet eerst een voorafgaande analyse zullen uitvoeren alvorens een technieker op de baan te sturen. De operatoren engangeerden zich om deze zomer contact op te nemen met hun deelnemende klanten om zodoende de bezoeken tijdens het najaar van 2016 vorm te geven. De bezoeken zullen volledig kosteloos plaatsvinden, alsook het eventuele te verangen materiaal. 

Balans wordt gemaakt 

Op dit moment worden de 22.000 ingeschreven personen gecontacteerd om hun akkoord te geven voor hun verdere deelname aan deze grote operatie. Test-Aankoop hoopt een nieuwe balans op te kunnen maken eind 2016 op basis van de interventies van de verschillende operatoren. Parallel hiermee, zal Test-Aankoop een brief richten naar minister van Telecommunicatie, Alexander De Croo, om een betere wettelijke omkadering van internetsnelheden te betrachten. Ook andere maatregelen zullen door Test-Aankoop verder worden bekeken om de campagne voor het verbeteren van de internetsnelheid verder kracht bij te zetten. De consumentenorganisatie denkt aan lobby acties, informatiecampagnes, herlancering van de testmodule, begeleidingsacties of zelfs gerechtelijke stappen indien dit nodig zou blijken. 

Server Error
Server Error