Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Onlineaankopen

Test-Aankoop stelde beveiligingsproblemen vast bij 50% van de webwinkels

27 okt 2015
In zijn nieuwe magazine Test Connect, publiceert Test-Aankoop de resultaten van een test uitgevoerd bij 100 van de meest bezochte webwinkels in België. De helft kampt met ernstige beveiligingsproblemen! 36% vertoont grote problemen op dat vlak en bij drie van de onderzochte shops lagen de klantgegevens zomaar voor het grijpen. Test-Aankoop bracht zowel de sites zelf als de Privacycommissie op de hoogte van de resultaten. De consumentenorganisatie dringt aan op meer concrete veiligheidseisen en vraagt om een strengere controle vanwege de overheid.

50% van de onderzochte sites hebben beveiligingsproblemen 

Steeds meer Belgen shoppen op het internet. Spijtig genoeg vormen webwinkels het doelwit van personen met slechte intenties die uit zijn op de gegevens van duizenden consumenten. Om die reden deed Test-Aankoop een onderzoek naar de beveiliging van webwinkels. De resultaten waren verbluffend: van de 100 sites die Test-Aankoop in de loop van de maand augustus 2015 samen met beveiligingsbedrijf Onvio heeft onderzocht, was slechts de helft geslaagd voor de veiligheidstest. Een deel van de webshops beheerde wachtwoorden op een slechte manier of bleek een gemakkelijke prooi voor phishing. Bij maar liefst 33 sites trof de consumentenorganisatie een lek aan waarmee hackers malafide software op de pc van klanten kunnen installeren of hun shopsessies vanop afstand overnemen. Het volstaat daarbij om de klant op een gemanipuleerde link te laten klikken. Bij drie van de onderzochte sites was zelfs directe toegang mogelijk tot de gegevens van de klanten! Zo was bij één site, Outspot.be, het mailverkeer tussen de helpdesk en de klanten publiek toegankelijk. Nog frappanter was de situatie bij Farmaline.be en Proxis.com. Met weinig moeite werd toegang verkregen tot de klantendatabase en bestelhistoriek!  

Online-apotheken ook betrokken 

Test-Aankoop lichtte ook de beveiliging door van de 71 online-apotheken die in België erkend zijn. Ook hier kwam de consumentenorganisatie tot alarmerende bevindingen. Meer dan een derde vertoonde ernstige veiligheidslekken en bij vijf apotheken blijken die zeer ernstig.  

Test-Aankoop vraagt de sluiting van de shops met zeer ernstige veiligheidslekken

Dat die lekken ernstige implicaties hebben voor de privacy van de internetshopper staat buiten kijf. Test-Aankoop heeft daarom de betrokken webwinkels gecontacteerd met de vraag om zich in regel te stellen. Een deel van de sites – waaronder Farmaline.be, Outspot.be en Proxis.com – heeft ondertussen de nodige maatregelen getroffen om hun veiligheidslekken te dichten. Van de vijf online-apotheken met zeer ernstige lekken heeft tot op heden alleen Farmaline de nodige maatregelen getroffen. De vier andere betrokken online-apotheken, namelijk deapotheekonline.be, pharmaciesmits.be, pharmonet.be en apotheekvanballaer.be, hebben echter het probleem nog niet opgelost. De consumentenorganisatie vraagt bijgevolg aan de Privacycommissie om de onmiddellijke sluiting op te leggen tot de lekken gedicht zijn. De consumentenorganisatie eist bovendien een striktere en meer concrete controle op de beveiliging van de webwinkels. De consument verdient namelijk een betere bescherming wanneer hij zijn aankopen online doet!  

Test Connect, wegwijs in de digitale wereld 

Met zijn nieuwe magazine Test Connect, lanceert consumentenorganisatie Test-Aankoop een tweemaandelijks tijdschrift volledig gewijd aan nieuwe technologieën. Het magazine wil de consument helpen bij het dagelijkse gebruik van zijn digitale apparaten (computers, smartphones, tablets,...) door hem op een bevattelijke manier bij te staan in deze snel veranderende digitale wereld. In alle onafhankelijkheid en aan de hand van uitgebreid advies en praktische tips wil Test Connect de positie en veiligheid van de digitale consument mee versterken. Wilt u meer weten over Test Connect en het eerste nummer van het magazine, surf dan naar www.testconnect.test-aankoop.be of facebook.com/testconnectbelgie

Server Error
Server Error