Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Speelgoed

Nee dank u, Sinterklaasje!

27 nov 2015
Met de sinterklaasperiode in aantocht, testte Test-Aankoop 30 goedkope stukken speelgoed op hun veiligheid. Als speelgoed niet veilig is, heeft dat het vaakst te maken met kleine onderdelen die door kindjes makkelijk kunnen worden ingeslikt of in de neus worden gestopt. Test-Aankoop vraagt eveneens de correcte toepassing van de wettelijke bepalingen inzake het voorbehoud ‘niet geschikt voor kinderen jongeren dan drie jaar’. Dit etiket mag niet worden geplaatst op speelgoed dat ook voor jonge kindjes is bedoeld, anders wordt de bepaling helemaal uitgehold. Test-Aankoop eist bovendien strengere controles op de speelgoedmarkt en de heractivering van een Europese ongevallendatabank. De consumentenorganisatie schreef minister Peeters van Consumentenzaken reeds aan over de problematiek.

Veilig speelgoed, aangepast aan de leeftijd van het kind 

Veiligheidsproblemen inzake speelgoed kunnen meerdere vormen aannemen. Sommige speeltjes worden bijvoorbeeld gefabriceerd met materialen die heel snel vuur kunnen vatten zoals nylon, terwijl andere dan weer vreselijk luidruchtig zijn. De consumentenorganisatie dringt er bij de Europese beleidsmakers op aan om de normen voor ontvlambaarheid naar Amerikaans voorbeeld te verstrengen. De toegelaten piekwaarden voor speelgoed liggen tussen 110 dB en 125 dB afhankelijk van de aard ervan. Wanneer men weet dat een rijdende vrachtwagen ongeveer 90 dB produceert en dat een gewoon gesprek ongeveer 60 dB aan geluid produceert, concludeert de consumentenorganisatie dat de wetgeving hier veel te soepel is. Dit ondanks de oproep van de ANEC, de Europese vereniging die consumenten vertegenwoordigt in de normalisatieprocedures,  voor strengere geluidslimieten. De meeste problemen doen zich voor met kleine onderdelen die heel gemakkelijk kunnen afbreken. Uit de test van de consumentenorganisatie bleek dat wieltjes of achteruitkijkspiegels van speelgoedauto’s of de haren of stekels van speelgoeddieren zeer snel loskomen. Vermits kinderen tot 18 maanden hun omgeving via de mond verkennen, houdt gebrekkig gefabriceerd speelgoed grote risico’s op verstikking in. Bovendien zijn de plaatsen waar het plastic afbreekt vaak scherp waardoor onze kleintjes zichzelf kunnen verwonden. De Europese wetgeving is op dit vlak nochtans erg duidelijk en stelt dat alle speeltjes met kleine onderdelen moeten verboden worden voor kinderen jonger dan 3 jaar. Het etiket of de verpakking moet dit in zo’n geval ook expliciet de reden vermelden. 

Drie jaar of ouder 

In de praktijk constateerde Test-Aankoop dat sommige fabrikanten de vermelding ‘niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar’, gebruiken om zichzelf in te dekken tegen klachten in geval van een ongeluk zoals bij producten die manifest voor baby’s bedoeld zijn. Wanneer al te makkelijk aangegeven staat dat een bepaald type speelgoed pas geschikt is voor kinderen vanaf 3 jaar, bestaat het risico dat ouders er geen acht meer op zullen slaan. 

Meer controle

Op basis van deze bevindingen interpelleerde Test-Aankoop de Economische Inspectie en de bevoegde minister. Niet alleen verzoekt de consumentenorganisatie dat de normen voor geluidsproductie en ontvlambaarheid van speelgoed worden verstrengd, maar ook dat de vermelding ‘niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar’, niet al te ongefundeerd op de verpakking mag staan. Omdat fabrikanten de CE-markering zelf op hun product mogen aanbrengen, dringt zich ook hier meer externe controle op. Verder vraagt Test-Aankoop ook aandacht voor de heractivering van de Europese ongevallendatabank.  

Server Error
Server Error