Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Verzekeringen

Handen af van het gewaarborgd rendement voor pensioenplannen

25 feb 2015
Assuralia wil minder wettelijk gewaarborgd rendement op de pensioenplannen. Test-Aankoop ziet niet in waarom dit vandaag zou moeten. Ze vraagt de federale regering dan ook geen gehoor te geven aan het lobbywerk van Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Veel werknemers kunnen genieten van een groepsverzekering (2e pensioenpijler). Voor de meeste pensioenplannen is wettelijk vastgelegd dat de werkgever een gewaarborgd rendement van 3,25 % moet voorzien op de werkgeverspremies. Voor de werknemersbijdragen is dat 3,75 %. Als het aan Assarulia - de Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen - ligt, gaat dit gewaarborgd rendement binnenkort echter naar beneden. Test-Aankoop ziet echter niet waarom nu zou moeten worden ingegaan op de vraag van Assuralia. En wel om volgende redenen:

  • Zowel marktleider AG Insurance als AXA, een andere grote speler, hebben al laten weten momenteel geen probleem te hebben om te voldoen aan het verplichte minimumrendement opgelegd in de Wet op de Aanvullende Pensioenen. Op korte termijn zullen werkgevers niet of nauwelijks moeten bijpassen om het gewaarborgd rendement te waarborgen.
  • Het is fout enkel te kijken naar het niveau van de huidige rentevoeten. De rente mag momenteel misschien wel lager liggen, als we de zaken in een historisch perspectief plaatsen, stellen wij vast dat de algemene rente gedurende vele jaren hoger lag dan 3,25 %. De afgelopen zeven jaar konden de verzekeraars geregeld obligaties aankopen die meer dan 4 % opleverden. Een drietal jaar geleden schommelde de rente op overheidsobligaties zelfs rond 5 %. Bovendien zwijgen verzekeraars in alle talen over de hogere rentevoeten van nog oudere obligaties die ze nog steeds in portefeuille hebben.
  • Werkgevers moeten het minimumrendement van 3,25 % of 3,75 % niet elk jaar opnieuw halen. Dit wordt meestal verrekend over de totale duur van het contract.
  • Bovendien gaat het slechts om een bruto-rendement van 3,25 %. Er mag bijvoorbeeld nog rekening worden gehouden met kosten waardoor het reële netto-rendement lager ligt.
  • Het minimale rendement van 3,25% of 3,75% geldt ook niet voor alle pensioenplannen.
  • De gegarandeerde rendementen zijn bovendien niet van toepassing in de eerste vijf jaren dat een werknemer in dienst is.
  • Tenslotte is er nog maar net een wetswijziging in voege getreden waardoor de kans dat de werkgever moet bijpassen in veel gevallen een pak kleiner is geworden.

De vraag van de verzekeraars om de Wet op de Aanvullende Pensioenen aan te passen en het gewaarborgd rendement van de pensioenplannen te verminderen lijkt Test-Aankoop dan ook overdreven en minstens voorbarig. Het is niet omdat de rente even minder is dat de wet onmiddellijk moet worden aangepast. Overigens, bij die andere grote groep binnen de tweede pensioenpijler (de pensioenfondsen) is geen kritiek te horen. Nochtans moeten ook zij dezelfde minimumrendementen garanderen.

Test-Aankoop vraagt de federale regering dan ook niet in te gaan op het lobbywerk van Assuralia en dus niet te raken aan het wettelijk bepaald minimumrendement. De organisatie vraagt eveneens dat  de verzekeraars zouden worden verplicht de inhoud van hun portefeuille bekend te maken. Op die manier kan in alle objectiviteit worden vast gesteld of ze al dan niet aan het minimumrendement kunnen voldoen.

Server Error
Server Error