Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

Treinreizigers ontevreden : dienstverlening NMBS moet beter !

28 jan 2015
Uit onderzoek uitgevoerd door Test-Aankoop in 2014 blijkt dat de NMBS het geduld van de reizigers danig op de proef stelt. Problemen met de stiptheid, het comfort, de schadevergoedingsprocedure, de klantendienst,… het zijn maar enkele voorbeelden. Met haar actie www.uhebtrechten.be wil de consumentenorganisatie de procedure om een schadevergoeding te krijgen vereenvoudigen. Ze lanceert hiervoor ook de nieuwe gratis app « Late train »

NMBS heeft veel werk voor de boeg ! 

Aan de hand van een grootschalige enquête peilde Test-Aankoop tussen maart en mei 2014 naar de tevredenheid van de gebruikers van het Belgische spoornet. De consumentenorganisatie deelde vragenlijsten uit in 37 stations en ontving in totaal iets meer dan 4 000 antwoorden. 

Voor wat betreft stiptheid zegt zowat 30 % van de treinreizigers zeer ontevreden te zijn. Tijdens de spits kwam maar liefst 43 % van de ritten volgens de ondervraagden met meer dan 5 minuten vertraging aan. Bij 16 % van de ritten liep die vertraging op tot meer dan 15 minuten. Uiteraard kwam de aansluiting van heel wat reizigers daardoor in het gedrang. 32 % van de reizigers die minstens één keer moet overstappen, is dan ook zeer ontevreden. En 23 % is niet te spreken over de aansluiting van hun trein op andere openbare-vervoersmiddelen. 

Ook het comfort van de reiziger laat vaak te wensen over en is op meerdere punten voor verbetering vatbaar. Volgens de enquête heeft ongeveer 18 % van de reizigers de grootste moeite om tijdens de spits een zitplaats de bemachtigen. Ongeveer 17 % vindt bovendien dat er te weinig plaats is voor bagage. En 15 % doet zijn beklag over de netheid. 

De klantendienst van de NMBS oogst eveneens weinig bijval. Ongeveer 28 % van de reizigers die daar de voorbije 12 maanden contact mee hadden, is er niet tevreden over. De voornaamste klachten gaan over de trage en slechte behandeling van hun vraag. Vooral de behandeling van klachten kan op weinig lof rekenen. 

Voorts is ongeveer 24 % van de reizigers die met de auto naar het station rijden, zeer ontevreden over de parkeerplaatsen in de buurt. Voor de grote stations bedraagt dat cijfer zelfs 33 %. Zowat 31 % is niet te spreken over de prijs van de parking (voor de grote stations 46 %) en 32 % is helemaal niet tevreden over de beveiliging van de parking. 

De eisen van Test-Aankoop 

Het onderzoek van de consumentenorganisatie toont ook aan dat zowat de helft van de reizigers die een aanvraag voor een schadevergoeding hebben ingediend wegens vertragingen of afgeschafte treinen, over het algemeen niet tevreden is over het compensatiesysteem. Dat is inderdaad erg ingewikkeld. De reiziger moet namelijk een waar logboek van zijn vertragingen bijhouden om een compensatie te kunnen vragen! Test-Aankoop heeft daarom de actie www.uhebtrechten.be gelanceerd waarop ondertussen meer dan 6000 mensen intekenden om een grondige vereenvoudiging van de schadevergoedingsprocedure te vragen. De organisatie ijvert eveneens voor een compensatie in geld in plaats van waardebons (of tickets of een sorrypass). Daarenboven vraagt Test-Aankoop dat de ombudsman voor het spoor opnieuw bevoegd wordt voor de behandeling van klachten over inbreuken met betrekking tot het vervoerbewijs. De consumentenorganisatie verzet zich eveneens tegen de invoering van het nieuwe tarief voor tickets die op de trein worden gekocht. Hoewel de ticketautomaten niet altijd bruikbaar zijn, er niet altijd voldoende automaten aanwezig zijn en ze ook niet altijd alle tarieven ter beschikken hebben, heeft de NMBS toch beslist om een supplement van 7 euro aan te rekenen, zonder hierbij een onderscheid te maken tussen zwartrijders en reizigers die ter goeder trouw zijn. Dit klopt niet, vindt Test-Aankoop. 

Op 2 februari 2015 ziet Test-Aankoop minister voor Mobiliteit Jacqueline Galant om deze verschillende punten te bespreken. 

De nieuwe app « Late Train » 

Om de reizigers te helpen hun fameuze « logboek » bij te houden en gemakkelijk hun vraag tot schadevergoeding bij de NMBS te kunnen indienen, lanceert Test-Aankoop « Late Train », een gratis en gemakkelijk te gebruiken app. Met als doel : het leven van de treinreizigers gemakkelijker maken. 

En het nieuwe transportplan ?

In haar juninummer zal Test-Aankoop dieper ingaan op de tevredenheid van de treinreizigers over het nieuwe vervoersplan. Reizigers kunnen daaraan meewerken door de vragenlijst op de website van Test-Aankoop in te vullen.

Server Error
Server Error