Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Verzekeringen

Hospitalisatieverzekeringen: niet elk contract is oké

01 sep 2015
Het is een illusie te denken dat je je bij een ziekenhuisopname zeker geen zorgen meer hoeft te maken over het kostenplaatje omdat je een hospitalisatieverzekering op zak hebt. In sommige contracten worden bepaalde opnames immers niet gedekt of wordt de dekking ervan verregaand beperkt. Daarom ontwikkende Test-Aankoop een onlinemodule die de consument op weg helpt in zijn zoektocht naar een kwaliteitsvol contract, en naar de kostprijs ervan: www.testaankoop.be/vergelijkhospitalisatie

Grote verschillen tussen verschillende contracten 

Wie ooit al in een ziekenhuis werd opgenomen, weet dat het ziekenfonds nooit alle kosten terugbetaalt. Zeker als je voor een eenpersoonskamer kiest, kan dat een zware financiële aderlating zijn. Wie aan die kosten wil ontsnappen en niet het geluk heeft om via zijn werkgever of die van zijn partner daarvoor verzekerd te zijn, kan een individuele hospitalisatieverzekering overwegen bij een privéverzekeraar of bij een ziekenfonds. Test-Aankoop vergeleek 50 verzekeringscontracten. En wat blijkt: lang niet elk contract is oké. 

Hoe de dekking soms wordt uitgehold

In een ideale wereld wordt men met een hospitalisatieverzekering vergoed voor alles wat men bij een opname wegens ziekte of na een ongeval uit eigen zak moet betalen. Maar zo werkt het helaas niet. In sommige contracten worden bepaalde ziekenhuisopnames helemaal niet gedekt. Het gaat bijvoorbeeld om ingrepen als gevolg van bepaalde sporten,  een tandheelkundige ingreep, of herstellende borstchirurgie na kanker. In andere gevallen wordt de dekking dan weer verregaand beperkt. Zo kan het dat wanneer je een hospitalisatieverzekering hebt dat het verblijf in een éénpersoonskamer dekt, je voor dit verblijf (dus zonder de medische prestaties) alleen wordt vergoed voor de eerste 50 opnamedagen of voor een maximumbedrag van 30 € per dag. En wat heeft men aan een dekking van vruchtbaarheidsbehandelingen als een maximumbedrag van € 250 per verzekerde geldt? 

Waarom de premies zo sterk uiteenlopen

De verzekeraar mag zelf bepalen waarvan hij de premie laat afhangen. De leeftijd bij het sluiten van het contract speelt bijna altijd een rol: hoe ouder je dan bent, hoe hoger meestal de premie. Maar als eenzelfde persoon in het ene geval € 98 per jaar moet betalen en in het andere € 2 047, dan moet er nog een andere verklaring zijn. De dekking die wordt gekozen, is uiteraard mee bepalend. Wie een bepaalde dekking als optie bijneemt, zal een bijpremie moeten betalen. In andere gevallen is er dan weer geen sprake van een bijpremie maar worden van een contract diverse versies aangeboden, waarbij in de ene méér dekking standaard inbegrepen is  dan in de andere. Ook dat heeft gevolgen voor het prijskaartje. Verder kan het premiebedrag verschillen volgens de franchise, dit is het deel van de kosten dat voor rekening van de verzekerde blijft. Uitzonderlijk speelt zelfs het gewest waar je woont een rol voor de premie. Brusselaars zijn bij DKV namelijk sowieso duurder af als ze de beste dekking willen voor een éénpersoonskamer. Zelfs als ze zich uiteindelijk niet in een duur Brussels ziekenhuis laten behandelen, maar wel buiten de hoofdstad!   Een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds is door de band goedkoper, maar de dekking is er vaak beperkter. Toch raadt Test-Aankoop bepaalde van deze contracten aan als ‘beste koop’ omwille van hun prijs-kwaliteitverhouding. 

Uniek: de onlinemodule van Test-Aankoop 

Het zou dus jammer zijn zomaar voor de eerste de beste verzekering te kiezen. Voor de consument is het echter quasi onbegonnen werk om zelf uit te zoeken wat nu een goed contract is voor een hospitalisatieverzekering. Daarom heeft Test-Aankoop voor zijn abonnees een module ontwikkeld om hen hierbij te helpen: www.testaankoop.be/vergelijkhospitalisatie. Je vindt er hoe goed 50 contracten scoren op basis van 50 criteria. Ook klanttevredenheid werd mee onder de loep genomen. Daarbij wordt eveneens de basispremie berekend die je als nieuwe cliënt voor het contract zou moeten betalen.   

De Koopwijzer hospitalisatieverzekering van Test-Aankoop: www.testaankoop.be/vergelijkhospitalisatie

Server Error
Server Error