Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Verzekeringen

DKV verhoogt opnieuw haar tarieven: ongerechtvaardigd volgens Test-Aankoop

21 jan 2015

DKV heeft nog maar eens een premieverhoging aangekondigd voor verzekerden met een dekking in een éénpersoonskamer. Het gaat om een verhoging met 3,88 % tot 5,73%, naargelang de leeftijd van de verzekerde.

De argumenten die DKV aanhaalt om deze verhoging te verantwoorden zijn  volgens Test-Aankoop niet gerechtvaardigd. De meeste elementen die nu worden ingeroepen zijn immers sinds lang gekend (bijvoorbeeld de kosten van de vergrijzing). Aangezien deze perfect te voorspellen waren had hier al rekening mee moeten worden gehouden in de startpremie. Andere elementen (zoals de beperking van de kosten voor een bevalling) spelen in het voordeel van DKV die op die manier haar uitgaven kan beperken.  Test-Aankoop heeft daarom beslist om deze verhoging verder te onderzoeken, en desgevallend te betwisten voor de bevoegde instanties.

Ter herinnering, sinds 1995 heeft Test-Aankoop al vijf keer een rechtszaak begonnen tegen DKV. In vier gevallen ging het over de premies en de stijging ervan, in het laatste geval over de medische vragenlijst en contractuele bedingen die volgens de consumentenorganisatie onrechtmatig waren. DKV heeft deze bedingen moeten weren uit haar contracten na een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel van 16 juni 2003.

Eén van de vonnissen aangaande een onwettige prijsverhoging laat duidelijk geen twijfel bestaan over de praktijken van deze verzekeringsmaatschappij:

“De praktijken van DKV België komen er in realiteit op neer dat de maatschappij een patiënt enkel verzekert als die niet of weinig kost. DKV deinst er trouwens niet voor terug om zich de opbrengst toe te eigenen van de verouderingsreserve die de maatschappij op kosten van de verzekerde heeft samengesteld, nadat ze hem door onrechtmatige premieverhogingen heeft gedwongen om het contract op te zeggen”.

DKV is hiertegen in beroep gegaan met als argument dat dit in strijd zou zijn met de tariefvrijheid. Ze deed dit bij het Hof van Beroep in Brussel die hiervoor een prejudiciële vraag stelde aan het Europese Hof van Justitie. In zijn arrest van 7 maart 2013 herinnerde het Europese Hof er aan dat de tariefvrijheid niet absoluut is. Er mogen grenzen worden gesteld aan de premies die verzekeraars aanrekenen. Test-Aankoop wacht nu op de definitieve uitspraak van het Hof van Beroep in deze belangrijke zaak. Een andere zaak van Test-Aankoop tegen DKV is nog hangende bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Wordt vervolgd. 

Server Error
Server Error