Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Veiligheid van producten en diensten

Ban ‘conflictertsen’ – geen bloed aan onze smartphones!

18 mei 2015
Een deel van de grondstoffen en ertsen die worden gebruikt voor het fabriceren van consumentenproducten als laptops en smartphones, worden gewonnen in conflictgebieden in Centraal Afrika en andere delen van de wereld.  Een voorstel van Verordening van de Europese Commissie, dat deze week wordt gestemd in het Europese Parlement, zou moeten vermijden dat deze 'conflictmineralen' nog langer in de productieketen verzeild geraken. Test-Aankoop vindt het voorstel te vrijblijvend en vraagt de Europese parlementsleden om het  te amenderen. De regelgeving moet verplicht worden gemaakt en toegepast over de hele toeleveringsketen. Tevens dient de mogelijkheid om uit te breiden naar andere grondstoffen te worden voorzien.

Europa, een grootverbruiker van ertsen en grondstoffen 

Zowat al onze elektronische toestellen hebben specifieke ertsen en mineralen nodig om te kunnen functioneren. De ontginning van deze grondstoffen speelt een centrale rol in het financieren van gewapende conflicten in Centraal Afrika en andere delen van de wereld. De winsten uit de handel van deze  'conflictertsen' worden zowel door rebellen als door bepaalde veiligheidstroepen gebruikt. Zij oefenen vaak een directe controle uit over ontginningsgebieden en hun toegangswegen. In Oost-Congo bijvoorbeeld, is bij meer dan 54% van deze mijnexploitaties minstens één gewapende groep betrokken. Ongeveer een kwart van de wereldwijde handel in conflictmineralen – en producten waarin deze mineralen verwerkt zijn - gebeurt in Europa. In 2013 voerde Europa meer dan 100 miljoen laptops en 240 miljoen mobiele telefoons in die deze metalen bevatten. 

De Europese Commissie reageert 

De Europese consument wil geen bloed aan zijn smartphone en dat lijkt de Europese Commissie te beseffen. In maart vorig jaar legde die dan ook een voorstel op tafel voor de regulering van de handel in ertsen afkomstig van conflictgebieden. Het voorstel is echter gebaseerd op een vrijwillig systeem waarbij bedrijven zelf kunnen beslissen om al dan niet de oorsprong van de mineralen na te gaan. Dit voorstel, dat lang niet ver genoeg gaat en dus te weinig garanties biedt, werd onder handen genomen door het Europees Parlement. Het voorstel dat enkele weken geleden werd aangenomen door de Commissie Internationale Handel gaat al een hele stap verder dan het voorstel van de Europese Commissie. Het betrekt immers ook de ‘downstream’-bedrijven (vanaf de smelterijen tot aan de consument) bij de nieuwe regelgeving en maakt de wetgeving verplicht voor ‘upstream’ bedrijven (tussen de ontginning van ertsen en het smelten of de winning van metalen uit deze ertsen). Maar het beantwoordt volgens Test-Aankoop evenmin aan de noden van bescherming van de lokale bevolking in mijngebieden en aan de verwachtingen van de Europese consumenten. 

Het Europese Parlement moet bijsturen 

Om die reden vraagt Test-Aankoop de parlementsleden om het voorstel van de INTA-Commissie, dat deze week voorligt ter stemming in de plenaire zitting, te amenderen opdat de wetgeving versterkt zou worden met de volgende elementen : 

  • Een verplichte regelgeving die van toepassing is over de hele toeleveringsketen: zowel in het upstream als downstream segment van de markt. 
  • De mogelijkheid om het toepassingsgebied van de Verordening in de toekomst uit te breiden naar andere grondstoffen die conflicten financieren. 

Een voorstel met deze elementen zou garanderen dat elk bedrijf dat conflictmineralen in ruwe of verwerkte vorm op de Europese markt brengt, zich op een transparante en verantwoordelijke manier bevoorraadt. Dan kan de consument met een gerust geweten elektronische toestellen kopen en gebruiken.

Server Error
Server Error