Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Bescherming van gebruikers en intellectueel eigendom

Caddy Home van Delhaize: klantengegevens zomaar te grabbel

06 mrt 2015

teaser text

Gisteren werd Test-Aankoop gecontacteerd door een verontrust lid, klant bij de thuisleverdienst van de supermarkt Delhaize, Caddy Home. Via Google kon iedereen zomaar bij zijn persoonlijke gegevens  die op de website www.caddyhome.be waren opgeslagen. Het volstond dat het lid van de consumentenorganisatie zijn naam in Google intikte met daarnaast Caddy Home of Delhaize en als één van de eerste zoekresultaten bekwam hij een link die toegang gaf tot de pagina op de betrokken website waar zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummers, …) werden bewaard. Test-Aankoop deed een test met een aantal willekeurige namen en slaagde er meerdere malen in toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens van klanten bij Caddy Home. 

De consumentenorganisatie nam onmiddellijk contact op met Delhaize om hen dit probleem te signaleren. Al vlug liet Delhaize weten dat het probleem zich enkel voordeed bij klanten die niet uitlogden na het raadplegen van de website. Dit is een onaanvaardbare situatie. De site van Caddy Home had daarop moeten voorzien zijn. Heel wat mensen verlaten een website zonder uit te loggen.

Ondertussen heeft Delhaize de site offline gehaald en wordt eraan gewerkt. De supermarktketen beloofde pas weer online te gaan wanneer de veiligheid van de persoonsgegevens 100% gegarandeerd is. Test-Aankoop wachtte om hiermee naar buiten te komen tot op het ogenblik dat de persoonsgegevens van de klanten van Caddy Home niet meer te grabbel lagen.

Consumenten zijn meer en meer actief online en registreren daarbij steeds meer persoonlijke gegevens. Een trend die in de toekomst alleen nog zal toenemen.  Dit maakt de noodzaak aan performante en solide beschermingssystemen van deze data des te meer prangend.  Alle online dienstverleners, privaat en overheid, die persoonlijke data behandelen hebben dan ook de plicht om voor een maximale veiligheid te zorgen. Daar hoort ook een correct gebruik van deze persoonsgegevens bij door de betrokken dienstverleners. 

Test-Aankoop eist in dat verband dat de Europese instellingen de zogenaamde dataprotectie regelgeving, die al jaren in de stijgers staat, afrondt en daarbij opteert voor een consumentvriendelijke benadering. Volgens de consumentenorganisatie moet de burger altijd eigenaar blijven van zijn eigen data. Hij moet altijd kunnen weten welke data er over hem worden bewaard en indien gewenst ze kunnen wijzigen en/of verwijderen. Bovendien mogen zijn data enkel worden gebruikt mits zijn uitdrukkelijke toestemming.

Server Error
Server Error