Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

Test-Aankoop tegen 7 euro extra voor tickets op de trein

19 nov 2014
Vanaf 1 februari zal iedereen die een ticket op de trein wil kopen 7 euro extra moeten betalen. Test-Aankoop protesteert tegen deze maatregel omdat het voor de reizigers nog steeds niet altijd mogelijk is om in de NMBS-stations op tijd een ticket te pakken te krijgen. Op die manier worden klanten die ter goeder trouw zijn ook gestraft.

Wie een treinticket wil kopen bij de treinbegeleider zal voortaan meer betalen. De NMBS voorziet vanaf 1 februari namelijk in één boordtarief, een supplement van 7 euro in plaats van de 3 euro die vandaag moet worden betaald.

De NMBS verwijst naar de automaten die voortaan in elk station te vinden zijn. Test-Aankoop is het niet eens met dit argument. Deze automaten zijn immers niet altijd bruikbaar. Ze staan vaak maar op één perron, zodat je een lange weg te voet moet afleggen van je vertrekperron naar de automaat en terug. De wachtrijen aan deze automaten maken dat de wachttijd al snel oploopt tot meerdere minuten. En soms zijn de automaten ook gewoon defect of lukt het niet om te betalen. Bovendien zijn niet alle tarieven beschikbaar aan de automaten. Maar voortaan maakt dit allemaal niet meer uit: “Ook al is de automaat kapot of dreig je door de wachtrij je trein te missen, de reiziger zal zowieso 7 euro extra moeten betalen”.

Deze 7 euro extra geldt ook voor zwartrijders die bewust niet willen betalen en de treinbegeleider dus niet op voorhand verwittigd hebben van het feit dat ze nog een ticket moeten kopen. Dit klopt niet, vindt Test-Aankoop: “Op die manier worden passagiers die wel ter goeder trouw zijn over dezelfde kam geschoren als zwartrijders”.

Server Error
Server Error