Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

De NMBS wil geen compensaties betalen voor de staking van 15 december: u hebt rechten !

17 dec 2014

Sinds gisteren staat het onderstaande bericht op de website van de NMBS:

 

Vertraging van minstens 60 minuten

OPGELET: Voor het verstoord treinverkeer van zondagavond 14 december vanaf 22u tot en met maandag 15 december wordt geen compensatie toegekend. De staking is op tijd aangekondigd, intersectorieel en algemeen. Compensatieaanvragen voor voorziene reizen in die periode worden niet behandeld. Dank voor je begrip.


Nochtans is de NMBS wel degelijk verplicht de reiziger schadeloos te stellen wanneer deze reist met een abonnement of zijn ticket heeft aangekocht voor de aankondiging van de staking (die minsten 8 dagen op voorhand moet worden aangekondigd).

Deze door de NMBS op poten gezette desinformatie is symptomatisch voor een ruimer probleem. Vandaag is de procedure om schadeloosstelling aan te vragen zodanig complex dat de meeste reizigers ervan af zien.

De campagne die de laatste weken werd gevoerd door Test-Aankoop, TreinTramBus en Navetteurs.be heeft juist tot doel de reizigers beter te informeren over hun rechten. Deze organisaties waren aanwezig in verschillende Belgische treinstations de dag na de aangekondigde stakingsdagen (zijnde 3, 9, 12 en 16 december) om er aan de reizigers informatieflyers omtrent hun rechten te verdelen. Ook werd er opgeroepen de petitieactie op www.uhebtrechten.be te ondersteunen. Reeds meer dan 4.500 personen zetten hun handtekening.

Deze nieuwe boodschap op de website van de NMBS is onaanvaardbaar en is er op gericht de gebruikers te misleiden omtrent de reikwijdte van hun rechten. Daarom roepen de 3 betrokken organisaties de reizigers op om ook voor de staking van 15 december hun rechten te doen gelden en verder de actie te ondersteunen op www.uhebtrechten.be.

 

Server Error
Server Error