Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Voedselveiligheid

Publicatie van de inspectieresultaten van het FAVV

20 mei 2014
De Raad van State heeft in zijn arrest van 15 mei 2014 Test-Aankoop gelijk gegeven: Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is op basis van het principe van openbaarheid van bestuur, verplicht zijn inspectieresultaten publiek bekend te maken.

Overwinning van Test-Aankoop

Test-Aankoop is tevreden met het arrest uitgesproken door de Raad van State op 15 mei 2014 waarin het de consumentenorganisatie gelijk geeft over de hele lijn. De Raad van State heeft inderdaad geoordeeld: « De openbaarheid van bestuursdocumenten is een fundamenteel recht dat in de Belgische rechtsorde door artikel 32 van de Grondwet wordt gewaarborgd » en « Openbaarheid is de regel, beslotenheid de formeel te motiveren uitzondering ». Test-Aankoop voert al jaren strijd voor meer transparantie. Dit niet enkel wat voeding betreft, maar ook in andere domeinen zoals bijvoorbeeld gezondheid.

Situatie in België?

Uit de inspectieresultaten blijkt dat de hygiëne in horeca en detailhandel duidelijk te wensen overlaat : respectievelijk bijna 50% en 40% van de verslagen waren ongunstig, en dit is een trend gedurende verschillende jaren. Het is dan ook noodzakelijk om bijkomende stappen te zetten. De inspanningen van het FAVV (meer controles en sancties en elk jaar verschillende aangekondigde controles) hebben in 2013 voor het eerst wel vruchten afgeworpen. Een vermindering tot 35% ongunstige controles voor de hele distributiesector werd vastgesteld. Toch betekent dit dat er nog altijd veel te veel ongunstige resultaten zijn en een aantal spelers hardleers blijft.

En bij onze buren ?

In andere landen bestaan er sinds lange tijd systemen die geleid hebben tot een duidelijke verbetering van de hygiëne in de horeca en detailhandel. In Denemarken bijvoorbeeld, worden de inspectieresultaten in duidelijke en begrijpelijke taal bekendgemaakt voor de consument. Dit heeft ervoor gezorgd dat er op minder dan tien jaar tijd een stijging is van maar liefst 25% gunstige rapporten.

Transparantie !

Test-Aankoop gelooft in de efficiëntie van een transparante aanpak en heeft daarom een gedetailleerd voorstel uitgewerkt voor wat betreft de controle en publicatie van de inspectieresultaten. Dit voorstel is eerder al overgemaakt aan het FAVV en die heeft dat begin 2014 in grote mate gevolgd bij de bekendmaking van de inspectieresultaten. Test-Aankoop blijft– ondanks dit goede nieuws – uiteraard aandacht hebben voor de modaliteiten van de bekendmaking van de resultaten. Het is immers belangrijk dat de informatie begrijpelijk en beschikbaar is voor de consument op de website van het FAVV en dat ze bij voorkeur ook geafficheerd staat in de horeca/detailhandel. Dit is dan ook een nieuwe uitdaging voor de nieuwe gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de heer Herman Diricks.

Server Error
Server Error