Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

De Park&Ride parkings rond Antwerpen: (nog) geen oplossing voor het verkeersinfarct

25 nov 2014
Buiten de stad parkeren en dan met het openbaar vervoer doorreizen naar uw bestemming in het centrum … Het lijkt een goede oplossing om fileleed en parkeerperikelen te vermijden. Of dit ook effectief het geval is, hebben Test Aankoop en mobiliteitsclub VAB samen uitgetest in Antwerpen. De conclusie is ontnuchterend: hoewel de gebruikers van de combinatie auto-openbaar vervoer veel voordelen zagen in de Park&Ride-formule, waren degenen die met de auto tot in het stadscentrum reden toch meestal sneller ter plaatse. En als ze ook de moeite deden om de gratis parkings op te zoeken, waren ze niet eens duurder af. Om wagens op een efficiënte manier uit de stad te weren, moet er dus nog één en ander veranderen.

Het onderzoek 

VAB en Test Aankoop selecteerden samen een zestal P&R-parkings rond de stad Antwerpen zodat voor elk van de belangrijkste invalsroutes de optie “met de auto tot in het stadscentrum” kon vergeleken worden met de optie “rijden tot aan de P&R en overstappen op de tram”. Omdat zowel de kostprijs als de totale reistijd een criterium was om de alternatieven te beoordelen, werd enkel gekozen voor P&R-parkings met een tramverbinding die maximaal gebruik maakt van een eigen trambedding. Het vertrekpunt van de testteams lag 8 tot maximaal 14 kilometer verwijderd van de P&R. Het eindpunt was de Groenplaats in centrum Antwerpen, waar zowel een tramhalte als parkeerfaciliteiten zijn. 

Het aspect kostprijs 

Als we de kostprijs berekenen van de autorit (enkel op basis van brandstofverbruik) en de gecombineerde verplaatsing (kost brandstofverbruik en tramticket), dan zien we dat er een kleine meerprijs is voor wie voor de heen- en terugrit de auto met de tram combineert. De meerprijs bedraagt 1 euro. Wat in het nadeel van de automobilist kan spelen, is de parkeerkost in het centrum van Antwerpen. Wie wil langparkeren in deze omgeving kan terecht in een ondergrondse, betalende parking (17,5 euro voor 8 uur in de parking van de Groenplaats). In het centrum van Antwerpen is het echter nog steeds mogelijk om gratis te parkeren op twee grote parkeerterreinen. Voor de autopendelaar die gebruikmaakt van deze gratis parkeerfaciliteiten of voor wie bij zijn werkgever een parkeerplaats ter beschikking heeft, valt de parkeerkost dus weg en valt het gebruik van P&R duurder uit (ongeveer 1 €) dan een hele rit met de auto. 

Het aspect snelheid 

Voor de zes P&R-parkings geldt dezelfde conclusie: de auto is sneller dan de combinatie P&R + tram. Er geldt daarbij wel één voorwaarde: er werd tijdens ons onderzoek de snelst mogelijke route gebruikt die ons navigatiesysteem aangaf. Verschillende keren werd daardoor een alternatieve, maar niet altijd voor de hand liggende route gevolgd. Met de nodige kennis van de omgeving en wat creativiteit kan je tijdens de ochtendspits dus nog altijd sneller met de auto in het centrum geraken dan met de op dit moment beschikbare combinatie P&R + tram.  

Het aspect kwaliteit 

De uitrusting van de gecontroleerde P&R-faciliteiten bleek relatief goed. De P&R’s hebben genoeg (vrije) plaatsen, de afstand van de parking tot aan de tram is niet te groot, de frequentie van de trams is voldoende en de prijs van de combinatie P&R + tram is goedkoop als je een rittenkaart gebruikt (alle P&R-parkings zijn gratis voor de pendelaar). Maar er zijn zeker nog verbeterpunten. Zo is er nergens een bewaakte fietsenstalling, bestaan er geen aparte wachtruimtes met voorzieningen zoals drank, telefoon en toilet, kan je niet bij elke P&R een vervoersbewijs aankopen en werken op de P&R-site de infosystemen van De Lijn (nog) niet optimaal. Ook de gebruikte benaming van de P&R’s kan voor verwarring zorgen. Zo bleek in enkele gevallen éénzelfde tramhalte verschillende benamingen te hebben. Ook het feit dat automobilisten vaak al een tijd in de file hebben gestaan voordat ze op de P&R-parking aankomen, doet af van de kwaliteit. 

Hoe kan het beter? 

Om wagens op een efficiënte manier de uit de stad te weren, moet er dus nog één en ander veranderen. Zo zouden de Park&Ride-parkings moeten worden ingepland vóór het punt waar de files beginnen. Voor wie al lang in de file heeft gestaan, neemt de zin en de mogelijkheid om tijd te winnen door op de tram over te stappen immers af. P&R-parkings moeten ook dicht genoeg bij de vertrekplaats van de bestuurders liggen zodat het voortraject tot de P&R-parking zo kort mogelijk blijft. Daarnaast moet er voor de tram naar het stadscentrum ook een zo goed mogelijke doorstroming voorzien zijn. Ook de inrichting van de Park&Ride zone heeft een impact. Deze dient namelijk over voldoende voorzieningen van hoge kwaliteit te beschikken. Tot slot speelt ook het stedelijk parkeerbeleid een belangrijke rol om het gebruik van de Park&Ride mogelijkheden te stimuleren. 

Server Error
Server Error