Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

Stakingen, vertragingen, afgeschafte treinen….: www.uhebtrechten.be

03 dec 2014
Treinreizigers zijn het slachtoffer van stakingen en besparingen. Test-Aankoop, TreinTramBus en Navetteurs.be starten een grote bewustmakingscampagne om de reiziger aan te sporen de compensatie te vragen waar hij recht op heeft. Ze vragen eveneens om de aanvraagprocedure hiervoor te vereenvoudigen. 

De treinreizigers in België worden dezer dagen dubbel getroffen:  door veelvuldige stakingen, en binnenkort ook door bijkomende besparingen bij het spoor. Vijf stakingsdagen in vier weken moeten de spoorreizigers ondergaan. Test-Aankoop, TreinTramBus en Navetteurs.be vragen een schadevergoeding. Ze starten vanaf 3 december een grote informatie- en sensibiliseringscampagne waarin ze de reizigers oproepen om een compensatie te vragen voor het ongemak en de schade die ze hebben ondervonden. Daarnaast roepen de drie organisaties ook op om de aanvraagprocedure voor deze tegemoetkoming dringend te vereenvoudigen.

Maar liefst vijf stakingsdagen in vier weken moeten de reizigers ondergaan in november en december. Hoewel ze op voorhand werden aangekondigd, zijn zoveel stakingen voor het merendeel van de reizigers een groot probleem.  “Niet iedereen kan zomaar vijf verlofdagen opnemen. Bovendien vallen de stakingsdagen grotendeels in de examenperiode, wat de scholen voor logistieke problemen plaatst”, zeggen Test-Aankoop en de reizigersverenigingen. “De stakingen zullen, samen met de gebrekkige stiptheid, het beeld versterken van het spoor als een onbetrouwbaar vervoermiddel.”

Dit komt bovenop  de dreiging van de aangekondigde bezuinigingen. Tegen 2019 zal de NMBS-groep ruim 20% van zijn dotatie verliezen. “We geloven niet dat dit mogelijk is zonder te raken aan de dienstverlening voor de reizigers. We vrezen dat nog maar eens in het aanbod zal worden gesnoeid, en dat de tarieven fors zullen stijgen. De regering moet haar huiswerk overdoen.” 

Maar de klanten van de NMBS staan niet volledig machteloos. Bij vertragingen en afgeschafte treinen heeft de reiziger immers recht op een compensatie,  ook al roept de NMBS  het excuus van “overmacht” in om deze voor stakingsdagen niet te moeten uitbetalen. Test-Aankoop, Navetteurs.be en TreinTramBus roepen de treinreizigers dan ook op om massaal deze schadevergoeding aan te vragen. Tegelijkertijd vragen ze  aan de NMBS en de Minister van Mobiliteit om de huidige compensatieregeling te verbeteren. 

Concreet vragen Test-Aankoop, TreinTramBus en Navetteurs.be:

  • Een grondige vereenvoudiging van de procedure om compensaties te verkrijgen, met één simpel aanvraagformulier. Uit een recente tevredenheidsenquête van Test-Aankoop blijkt immers dat één op de twee personen ontevreden tot zeer ontevreden is met de manier waarop tegemoetkomingen moeten worden aangevraagd.
  • Een compensatie in euro’s (vandaag krijgt de treinreiziger een nieuw treinticket).
  • Een duidelijke en transparante informatiecampagne wanneer de vereenvoudigde procedure in voege zal treden en een elektronisch platform met info en de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen. Dit alles in samenspraak met de gebruikersorganisaties.
  • De Ombudsman voor het spoor opnieuw bevoegd te maken voor de compensatieprocedure . Eerder was hij hiervoor door de NMBS en de wetgever buitenspel gezet.

Op 3 december zullen Test-Aankoop, Navetteurs.be en TreinTramBus flyers uitdelen aan de ingangen van de stations van Gent-St-Pieters, Brugge, Namen en Luik-Guillemins om de reizigers eraan te herinneren dat ze rechten hebben.  Op 9, 12, en 16 december worden deze acties herhaald in andere grote stations. 

Server Error
Server Error