Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Duurzame consumptie

Leve de stadstuinen!

26 mrt 2014
Volgens het onderzoek van Test Aankoop is het mogelijk om groenten te kweken in de stad op voorwaarde dat ze goed gewassen worden voor verbruik. Het is wel aan te raden om een bodemanalyse te doen om eventuele (historische) verontreiniging van de grond te detecteren. Goed nieuws, want individuele groentetuinen en volkstuinen krijgen overal terug aandacht, ook in de steden. Test Aankoop vindt dat initiatieven rond stadsmoestuinen gestimuleerd en financieel ondersteund moeten worden door zowel lokale als regionale besturen. Vlaanderen en Brussel zijn volgens de consumentenorganisatie op de goede weg, maar in Wallonië is er nog maar weinig op structureel niveau geregeld.

De test

Test Aankoop liet een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van zelfgekweekte sla en wortelen. 38 kroppen sla en 15 stalen werden geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De groenten waren afkomstig van 38 verschillende groentetuinen verspreid over heel België. Het ging niet enkel om stadstuinen, maar ook om tuintjes op het platteland. Alle eigenaars van de moestuinen werden gevraagd een vragenlijst in te vullen, zodat de mogelijke vervuilingsbronnen zouden kunnen geïdentificeerd worden: loden waterleidingen, wegen met zwaar verkeer, industrie, aanwezigheid van historische bodemverontreiniging, … in de directe omgeving van de moestuin. De stalen werden genomen in juli en september 2013. Vóór analyses werden alle stalen gewassen.

Geruststellende resultaten

De resultaten zijn geruststellend. Zeker wat betreft de aanwezigheid van PAK’s, waarvan er nergens extreme waarden teruggevonden werden. Slechts twee stalen overschreden de wettelijk toegelaten waarde voor lood (1 krop sla en 1 staal wortelen) en 1 staal overschreed de toegelaten waarde voor cadmium. Ook de UGent in samenwerking met de Gentse sociale economie organisaties Compaan en Labeur voerden onderzoek naar de kwaliteit van zelfgekweekte groenten en kruiden in stadstuintjes in het Gentse. De gehaltes van de meeste gemeten toxische elementen in de sla waren aanvaardbaar. Het loodgehalte was echter in vele stalen wel hoog, maar dit vooral vóór het wassen van de slastalen. Na het wassen van de sla was het loodgehalte in de meestalen drastisch teruggedrongen tot onder de voedingsnorm voor bladgewassen.

Best wel eerst een bodemanalyse uitvoeren!

Het onderzoek van Test Aankoop heeft geen verband kunnen vaststellen tussen de vervuilingsgraad van de groenten en het omgevingstype (landelijk of verstedelijkt). Daaruit mogen we wel niet besluiten dat men overal in België groenten mag telen. Voordat u een moestuin begint in volle grond raadt Test Aankoop aan om een bodemanalyse te laten uitvoeren. Op die manier kent u de samenstelling van de grond en weet u welke planten er het best op gedijen. Er wordt ook aangeraden de geschiedenis van de grond te analyseren om historische bodemvervuiling te kunnen detecteren. Indien er twijfels zijn over de vervuilingsgraad van de bodem, kan men bijkomende analyses laten uitvoeren op aanwezigheid van zware metalen. Leden van Test-Aankoop krijgen een korting op een dergelijke bodemanalyse.

Stadsmoestuinen: "duurzame" ontmoetingsplaatsen

De onderzoeken van Test-Aankoop en de UGent tonen aan dat moestuinieren in de stad wel degelijk kan als er geen (historische) verontreiniging van de grond is en op voorwaarde dat de groenten goed gewassen worden voor verbruik. Het is vanuit economisch en ecologisch oogpunt een positieve trend dat mensen zelf groenten gaan kweken. Zo worden er geen of minder pesticiden gebruikt en zijn er geen transportkosten van groenten naar verkooppunten. Bovendien zijn de ‘volkstuintjes’ ideale ontmoetingsplaatsen en bevorderen ze de sociale cohesie.  Dit moet de overheid er toe aanzetten om initiatieven te steunen die deze vorm van duurzame voedselproductie ontwikkelen. Vlaanderen en Brussel zijn volgens Test Aankoop op de goede weg, maar in Wallonië is er nog maar weinig op structureel niveau geregeld.

Server Error
Server Error