Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

Onderzoek over officiƫle brandstofverbruik van wagens: autobestuurders misleid door valse cijfers

23 sep 2014
Uit onderzoek van Altroconsumo,  de Italiaanse zusterorganisatie van Test-Aankoop, blijkt dat het werkelijke brandstofverbruik van wagens gevoelig hoger ligt dan de door fabrikanten aangekondigde waarden. Uit de nieuwe test van een Fiat Panda 1.2 en een Volkswagen Golf 1.6 TDI, blijkt dat het officieel aangekondigde verbruik nog respectievelijk 18% en 50% lager ligt dan het in de test gemeten verbruik (in onafhankelijk labo). Samen met de Europese consumentenkoepel BEUC eist Test-Aankoop dat het huidige testprotocol, dat dateert uit de jaren 70, dringend wordt vervangen door een veel accuratere meetprocedure.

Meerdere procedures om het brandstofverbruik te meten

Het brandstofverbruik van wagens wordt op verschillende wijzen gemeten. Er is de procedure van de fabrikanten die loopt volgens een officieel protocol en waarvan de resultaten terug te vinden zijn in reclamecampagnes, technische fiches en andere communicaties. Daarnaast zijn er de tests die gebeuren door consumentenorganisaties en automobilistenverenigingen. Deze tests zijn uitgebreider en gebeuren volgens een meer realistisch gebruikspatroon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze tests veel hogere verbruikscijfers opleveren dan de officiële tests van de fabrikanten. Dit is al langer algemeen geweten. 

Misleidende resultaten ! 

Nu heeft een Europese consumentenorganisatie voor het eerst het brandstofverbruik van wagens gecontroleerd door gebruik te maken van dat officiële testprotocol, zoals fabrikanten het steeds toepassen. Uit de resultaten blijkt verrassend dat wat de autoconstructeurs in hun advertenties, folders en technische fiches opgeven als brandstofverbruik ronduit als misleidend kan worden beschouwd. Immers, die opgegeven waarden liggen nog een stuk onder de resultaten die via deze test werden verkregen. 

Wat gebeurde er concreet? De Italiaanse zusterorganisatie van Test-Aankoop, Altroconsumo, liet in een onafhankelijk labo een Fiat Panda 1.2 en een Volkswagen Golf 1.6 TDI, wagens die ook in België worden verkocht, testen op brandstofverbruik, zoals gezegd volgens het officiële testprotocol. Alle toegestane “trucjes” om het verbruik zo laag mogelijk te houden, werden daarbij toegepast: banden met extra lage rolweerstand (die te hard worden opgepompt), loskoppelen van de alternator, afplakken van kieren en spleten, motorolie met lagere viscositeit. Toch lag het officieel aangekondigde verbruik nog respectievelijk 18 % en 50 % lager dan het in deze test gemeten verbruik. De Italiaanse collega’s van Test-Aankoop rekenden uit dat dit voor een automobilist die 15 000 km per jaar rijdt, € 500 aan meerkosten kan betekenen. Altroconsumo heeft besloten om via een groepsvordering de eigenaars van deze twee wagens te helpen om het te veel betaalde geld terug te krijgen. 

Niet toegeven aan druk van de autolobby 

Naast de vele andere bestaande tests, illustreert dit nog maar eens dat het huidige protocol compleet voorbijgestreefd is. Gelukkig bestaat er ondertussen een nieuw en beter protocol. Een protocol dat trouwens nu al zit verwerkt in de testprocedures die Test-Aankoop en andere consumentenorganisaties standaard toepassen. Test-Aankoop pleit er samen met de andere Europese consumentenorganisaties dan ook voor dat dit protocol vanaf 2017 verplicht wordt toegepast. Toegeven aan de druk van de autolobby om dit nog verder uit te stellen is echt geen optie meer.


Voor een gedetailleerde Q&A, klik hier

Voor een infografiek die de testprocedures weergeeft, klik hier


Server Error
Server Error