Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Veiligheid van producten en diensten

Blusdekens vatten vuur: vals veiligheidsgevoel

19 nov 2014
Een test van Test-Aankoop toont aan dat een blusdeken minder doeltreffend is dan een vochtige keukenhanddoek. Blusdekens zijn zogezegd veiligheidsproducten, maar de meeste blijken zinloos en zelfs contraproductief. Test-Aankoop vraagt aan minister Peeters, bevoegd voor Consumentenzaken, om de bewuste blusdekens uit de handel te nemen. 

www.test-aankoop.be/videoblusdeken

De keuken is de plaats waar het vaakst brand uitbreekt, bijvoorbeeld door een ontvlamde friteuse, braadpan of fonduepan, een oververhit keukentoestel enz. Daarom verkopen fabrikanten blusdekens in een houder, die de consument binnen handbereik moet houden of op een bereikbare plaats moet hangen. Ingeval een friteuse of fonduepan bijvoorbeeld vuur vat, moet men de blusdeken uit de houder halen en over de vlammen gooien om ze te doven. 

Dat is althans de theorie. Maar hoe zit het in de praktijk? Om dat te achterhalen, kocht Test-Aankoop 16 blusdekens in de supermarkt, in doe-het-zelf-zaken en op het internet. De test verliep volgens de officiële norm (NBN EN 1869), die drie belangrijke proeven oplegt: de kracht die nodig is om de blusdeken uit de houder te halen, de elektrische weerstand en het blussen van brandende olie. 

80 % doorstaat de vuurproef niet 

Uiteraard is de blusproef doorslaggevend om de doeltreffendheid te beoordelen. Ze houdt in dat de blusdeken de vlammen moet kunnen doven in een bak met 3 liter olie op een temperatuur van 350°C. De norm eist dat de deken het vuur blust en niet zelf verbrandt. Als ze na 15 minuten wordt verwijderd, mag het vuur niet opnieuw oplaaien. 

Tot grote ontzetting van Test-Aankoop slaagde slechts één van de 16 geteste blusdekens voor deze test: het vuur werd door elk van de twee geteste exemplaren van deze deken gedoofd en bleef ook uit nadat ze werden weggenomen. Twee andere modellen boden 15 minuten weerstand, maar zodra ze werden weggehaald, laaide het vuur weer op. Deze twee blusdekens zijn nog aanvaardbaar, ook al halen ze de norm strikt genomen niet. Normaal gezien geven ze immers genoeg tijd om de brandweer te bellen en is er geen reden om de deken weg te nemen. 

Bij de 13 andere blusdekens, dus meer dan 80 % van de selectie, vatte ten minste één van de twee geteste exemplaren vuur, kort nadat ze op de brandende olie waren gelegd. Soms gebeurde dat onmiddellijk, soms na enkele tientallen seconden (maximaal 140 seconden). Mochten ze pas op het einde van de proef zijn bezweken zijn, dan had dit nog als aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. Als ze enkele minuten standhouden, is er immers voldoende tijd om er een ander blusmiddel bij te halen. Maar in dit geval moet de conclusie zijn dat ze af te raden zijn. 

De enige blusdeken die wel feilloos slaagde voor de vuurproef, liet dan weer te wensen over op het vlak van de elektrische weerstand. Dat is de reden waarom Test-Aankoop geen van de geteste blusdekens aanbeveelt en al helemaal geen Beste Koop aanduidt. Erger nog, drie vierde van de producten worden uitgesloten. De enige drie blusdekens die nog door de beugel kunnen, behoren trouwens tot de goedkoopste. De consument moet zich dus niet laten leiden door de prijs … 

Natte handdoek volstaat 

Als een fonduepan, braadpan of friteuse vuur vat en er geen blusdeken bij de hand is, wordt gewoonlijk aangeraden om er een vochtige handdoek overheen te gooien. Is dat inderdaad verstandig? Dat probeerde Test-Aankoop te achterhalen door de vuurproef te herhalen met verschillende soorten handdoeken en dweilen. Om de reële omstandigheden in de keuken zo goed mogelijk te benaderen, gebruikte de consumentenorganisatie niet alleen katoen, dat er beter tegen bestand zou zijn, maar ook synthetisch materiaal. Eerst werden acht handdoeken nat gemaakt en goed uitgewrongen alvorens ze op de brandende olie werden gegooid. Allemaal leverden ze hetzelfde resultaat op: ze doofden de brand zonder zelf vuur te vatten en nadat ze werden weggehaald, laaiden de vlammen niet meer op. Zelfs de synthetische handdoeken slaagden daarin zonder een krimp te geven. 

Test-Aankoop herhaalde dit ook nog eens met droge dweilen of keukenhanddoeken. Uiteraard bleken die veel minder doeltreffend dan natte handdoeken. Niettemin konden de producten met een hoog katoengehalte de vlammen enkele minuten onder controle houden. Ze geven dus net genoeg tijd om een ander blusmiddel te halen of hulp in te roepen. Met de synthetische stoffen lukte dat niet: die stonden al na enkele seconden in vuur en vlam. 

Test-Aankoop vraagt minister Peeters de “slechte” blusdekens uit de handel te nemen 

Met een blusdeken die in een houder aan de muur hangt, zou men een keukenbrand snel onder controle moeten krijgen. Helaas blijkt de kwaliteit van de blusdekens in de handel vaak zo ondermaats, dat ze helemaal niet aan te raden zijn. De blusdekens die niet slaagden voor de blusproef, moeten volgens Test-Aankoop dan ook uit de handel worden genomen. Aan minister Kris Peeters, bevoegd voor Consumentenzaken, werd dan ook een schrijven gericht in die zin.

Server Error
Server Error