Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Vragen & antwoorden (FAQ)

05 apr 2017

PUBLIC AFFAIRS

Test-Aankoop voert onderzoeken en vergelijkende tests uit, publiceert resultaten om de consument te informeren en te sensibiliseren, maar soms heeft men de indruk dat Test-Aankoop eerder politieke standpunten inneemt. Is dit conform met hun statuten ?

Test-Aankoop is een consumentenorganisatie die als statutair doel heeft om de stem van zijn leden te laten horen maar ook die van de talrijke consumenten die met consumptieproblemen worden geconfronteerd.

De consumentenorganisatie bevindt zich in het maatschappelijk middenveld van waaruit ze zich richt tot de politieke wereld en/of gecontacteerd wordt door beleidsmakers om het statuut van de consument te verbeteren, voornamelijk vanuit het Public Affairs & Media Relations departement.

Daarenboven moet de expertise van Test-Aankoop ook het algemeen belang dienen en dus gebeurt het vaak dat Test-Aankoop zich genoodzaakt ziet om een standpunt in te nemen. Het doel blijft boven alles de verdediging van consumenten terwijl het zich onthoudt van elke politieke of filosofische overtuiging.  

Het innemen van een standpunt wordt altijd vooraf gegaan door een gezamenlijk overleg tussen de woordvoerders, de experts in hun domein en de verantwoordelijken van de organisatie.  Daarnaast wordt dit overleg ondersteund door enquêtes op het terrein, opinies of technische tests. Op deze manier toont al het werk zich nuttig, gewaardeerd en wordt het niet enkel onder de aandacht gebracht om de consumenten te informeren en te sensibiliseren, maar ook om de zaken en de beleidsmakers in beweging te zetten.

Leiden de lobby-acties van Test-Aankoop tot iets?

Alle acties van Test-Aankoop leiden niet noodzakelijk tot een resultaat omdat de beleidsmakers de argumentatie en eisen van de consumentenorganisatie niet hoeven te volgen. Sommige acties die Test-Aankoop heeft gedaan hebben dan weer wel tot resultaat geleid.  Zo was er de laatste jaren de invoering van de procedure tot de collectieve rechtsvordering, het verdwijnen van de forfaitaire opzegvergoeding bij telecom en energie of de gelijkheid van geslacht op het vlak van verzekeringen.  

 

MEDIA RELATIONS

Men ziet vaak de woordvoerder in de media … Normaal ?

Test-Aankoop is de grootste en enige consumentenorganisatie in België. Als stem van de Belgische consument, beschikt zij over een uniek organisatiemodel dat de belangen van haar leden behartigt.

Om haar stem beter te laten horen heeft de organisatie sinds jaren besloten met woordvoerders te werken om te zorgen voor een professionelere communicatie in het ruime medialandschap.

Ze zijn het eerste aanspreekpunt om antwoorden te bieden op de vele vragen van journalisten. Zij centraliseren de reacties en zijn het boegbeeld van de organisatie.

Achter hen staan veel mensen die zorgen voor technische ondersteuning. Communiceren is een taak op zich geworden.

Sommige informatie die gereserveerd is voor leden verschijnt soms vroeger in de media en kan tot frustratie leiden bij de leden die betalen voor deze informatie. Waarom ?

Elke maand, elke week, elke dag selecteert TA belangrijke informatie op het vlak van consumptie om deze te communiceren naar zoveel mogelijk mensen, in het algemeen belang.

In sommige gevallen bepaalt de actualiteit het onderwerp ofwel is het een journalist die om een reactie vraagt.

Het spreekt voor zich dat onze leden op de eerste plaats komen maar soms nopen de omstandigheden om belangrijke informatie te communiceren die los staan van de maandelijkse publicaties.  Internet en de sociale media laten bovendien toe om snel informatie te verspreiden.

Het doel is om de consumenten en de publieke opinie in real-time te informeren, hetgeen enkele aanpassingen aan de publicaties op papier vereist. Een belangrijk deel van de informatie wordt uitsluitend voorbehouden voor de leden van Test-Aankoop. Bovendien profiteren zij, als leden van de organisatie, van andere diensten zoals individuele hulp, financiële voordelen, ...

 

DEBATE, PROTEST AND CLAIM

TA voert steeds vaker acties met als doel zoveel mogelijk consumenten te mobiliseren zoals groepsvorderingen (class action) of petities. In welke hoedanigheid of met welk doel ?

De Angelsaksische consumentenorganisaties gebruiken vaak de term debate, protest and claim om over bepaalde acties te spreken die de belangen van hun leden en consumenten verdedigen.  Dit is een natuurlijke stap om de publieke opinie en de consumenten te mobiliseren over een specifieke problematiek zoals oneerlijke handelspraktijken, prijs – of tariefverhogingen, ongunstige politieke beslissingen of diverse crisissituaties. Om dit te verwezenlijken maakt Test-Aankoop gebruik van petities of juridische groepsacties of vorderingen. Het doel is om druk uit te oefenen op bedrijven en/of beleidsmakers.

Via deze acties vragen wij aan de consument om zich in te schrijven om verandering teweeg te brengen, een compensatie te bekomen of om vergoed te worden voor de geleden schade. Zonder deze mobilisatie zou de gedupeerde alleen staan of niks kunnen doen, maar samen staan we altijd sterker.

TA is juridisch en technisch in staat om de individuele krachten te mobiliseren en te bundelen. Samen staan we sterker tegenover de grote bedrijven of de beleidsmakers.

 

ONAFHANKELIJKHEID

Is TA werkelijk onafhankelijk ten opzichte van merken en fabrikanten ?

Zoals vermeld via onze verschillende kanalen, « het werk van Test-Aankoop gebeurt volledig onafhankelijk, zowel financieel, politiek als ideologisch. De standpunten en adviezen worden niet beïnvloed door druk van buitenaf ».

De onafhankelijkheid maakt deel uit van het DNA van Test-Aankoop. Onafhankelijkheid rijmt met geloofwaardigheid. Zelfs als er contacten plaats vinden of onderhouden worden met bedrijven of professionele federaties, of zelfs met de politieke wereld, is dit steeds met het doel om de consument beter te informeren en de producten en diensten op de markt beter te leren kennen. In geen enkel geval kan een bedrijf of politieke partij, of eender welke externe speler, de werking van de organisatie beïnvloeden. Test-Aankoop staat louter ten dienste van zijn leden en de consumenten en is onafhankelijk van enige politieke ideologie of commerciële overtuiging. Reeds 60 jaar is dit ons handelsmerk.