Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Telecommunicatie

HD-decoders van Telenet: de consument opnieuw voor het blok gesteld!

11 apr 2014

Enkele dagen geleden heeft Telenet aan al zijn klanten laten weten dat het vanaf 2 september stopt met uitzendingen  via de SD-decoders. Klanten kunnen hun SD-Digibox of SD-Digicorder vervangen voor een HD-Digibox voor ‘slechts € 79 in plaats van € 99’. Telenet verschuilt zich achter technologische redenen voor deze eenzijdige beslissing. Test-Aankoop vindt dit onaanvaardbaar. Ten eerste is er geen enkele technische reden die kan verantwoorden waarom deze opgedrongen upgrade naar een HD-Digibox zo snel moet gebeuren. Ten tweede, als deze evolutie voor de operator toch wenselijk is, is Telenet het zijn klanten verplicht  om de niet meer ondersteunde
SD-toestellen gratis te vervangen door soortgelijke HD-toestellen. Ten slotte pleit Test-Aankoop al jaren voor een waardig alternatief voor de digitale decoder, namelijk de CI+ kaart. Telenet biedt deze sinds 2013 ook aan, na een petitie opgestart door Test-Aankoop die werd ondertekend door meer dan 34 000 consumenten.

Concurrentie op de telecommarkt

Het gebrek aan concurrentie op de telecommarkt is nadelig voor de consumenten.  Test-Aankoop doet concrete voorstellen om de concurrentie op de telecommarkt te stimuleren. 

Hangend

Europees voorstel tot volmaking van een geüniformiseerde telecommarkt

De Europese Commissie heeft het ambitieuze plan opgevat om een geüniformiseerde telecommarkt op poten te zetten. Onder de meest opvallende voorstellen vindt men de afschaffing van de roamingkosten. Daarnaast plant men om de contracten te uniformiseren, het buitenlandse operatoren te vergemakkelijken diensten aan te bieden in een andere lidstaat en de operatoren een verplichting op te leggen om de « netneutraliteit » te respecteren.

Hangend

De moeilijke bevalling van de nieuwe telecomwet

Met meer dan een jaar vertraging werd op 21 juni 2012 eindelijk de nieuwe telecomwet gestemd. De nieuwe wet bevat verschillende bepalingen waar Test-Aankoop al jarenlang voor pleit.

Gsm-facturen: Mobistar overtreedt de verordening op dataroaming

Er liepen bij Test-Aankoop nogal wat klachten binnen over buitensporige Mobistar-facturen voor dataroaming. Test-Aankoop stelde Mobistar snel in gebreke om de Europese verordening na te leven en die onterechte facturen te annuleren.

Goedkoper mobiel bellen

Dankzij de rekenmodule van Test-Aankoop, kunnen consumenten sneller de telecomprijzen vergelijken en overschakelen. Dit zorgt voor meer concurrentie en doet de prijs dalen.

Decoder actie 2013

Test-Aankoop strijdt er voor om de te dure en energieverslindende decoder uit de Belgische huiskamer te bannen en ze te vervangen door interessantere alternatieven zoals TV met een kaartje. Als gevolg van een petitie die door Test-Aankoop werd gelanceerd, heeft Telenet beslist om ook deze optie aan te bieden.

Signaalintegriteit

De wetgever heeft rekening gehouden met de eis van Test-Aankoop dat een regelgevend kader rond de signaalintegriteit niet tot gevolg mocht hebben dat de prijs voor de consument zou stijgen.

Telecom : Op de bres voor transparante en betaalbare tarieven

Een andere belangrijke strijd die we beetje bij beetje winnen, is die tegen de ondoorgrondelijke tarieven van de telecomoperatoren. Ook de gestandaardiseerde infofiche – een andere eis die wij al heel lang formuleren – vervolgt langzaam maar zeker haar parlementaire weg en zal beslist worden opgenomen in de nieuwe versie van de telecomwet. Het Koninklijk Besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Telecom : Nimmer verslappende waakzaamheid...

Bij de uitwerking van de telecomwet van 2005 lobbyde Test-Aankoop actief voor een tekst die gunstiger zou zijn voor de consument. Mét succes! Op een aantal punten werd de wet aanzienlijk verbeterd. Indien de contractvoorwaarden ingrijpend wijzigen, heeft de consument bijvoorbeeld het recht om zijn contract zonder kosten op te zeggen.

Server Error