Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Telecommunicatie

Roaming

De Europese Unie overweegt om de meerprijs voor internationaal telefoonverkeer en roamingverkeer af te schaffen. Dit voorstel beantwoordt aan de wens die Test-Aankoop uitte bij de goedkeuring van de meest recente verordening die de maximumprijzen vastlegde opdat roaming op termijn zou verdwijnen en er aldus echt “een interne Europese roamingmarkt zonder grenzen” zou ontstaan.
Server Error
Server Error