Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Telecommunicatie

Netneutraliteit

De “neutraliteit van het netwerk” is een basisbeginsel van het internet. Het garandeert gelijke behandeling van alle gegevensstromen. Krachtens dit beginsel mogen de operatoren geen onderscheid maken tussen de communicatie van hun gebruikers maar blijven ze louter informatiedoorgevers. Test-Aankoop pleit voor de naleving van deze beginselen in alle Belgische of Europese wetgeving die betrekking heeft op de telecomsector.

Server Error
Server Error