Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Telecommunicatie

Contracten voor telecomabonnementen

Men overweegt om de bepalingen m.b.t. informatie in de precontractuele fase en m.b.t. de rechten van de consument te uniformiseren op Europees niveau. Voor Test-Aankoop is dergelijke uniformisering slechts aanvaardbaar indien zij de moeizaam verworven rechten van de Belgische consument niet opnieuw ter discussie stelt (bijvoorbeeld het recht om, na 6 maanden, zijn telecomabonnement op elk moment stop te zetten).

Server Error
Server Error