Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Financiële diensten

Digitalisering: opnieuw gaan banken klanten uitsluiten

13 nov 2019

De meerderheid van de banken kondigt voor 2020 tariefstijgingen aan, die vooral gericht zijn op de toegang tot contant geld, handmatige transacties en papieren rekeninguittreksels. Om te voorkomen dat een deel van de bevolking - die (nog) niet op de “digitale trein” is gesprongen – wordt uitgesloten en gestraft, stelt Test Aankoop voor om de basisbankdienst uit te breiden naar deze mensen.

De petitie van Test Aankoop tegen de verhoging van bankkosten, reeds goed voor 19.000 handtekeningen, kan nog steeds worden onderschreven.

Op de pijnbank

05 sep 2019

Door duidelijkheid te scheppen over de stand van het onderzoek naar homeopathische behandelingen en kruidengeneesmiddelen en door hiermee in de media te komen, wilde Test Aankoop een debat op gang brengen in de richting van een echt kader. Ons doel was om meer transparantie te creëren in een ondoorzichtige sector en correcte informatie voor de consument na te streven. Dit nieuws is het voorwerp geweest van heel wat verontwaardigde reacties in de media en op de sociale netwerken.  Het lijkt erop dat het onderwerp niemand onverschillig laat...

Banken: een wereld op zijn kop

03 sep 2019

BNP Paribas Fortis kondigt vandaag mooie financiële resultaten aan en om dat vieren, beslist de bank de tarieven nogmaals te verhogen vanaf 1 januari 2020. KBC van zijn kant, maakt vandaag dan weer bekend dat er een herstructurering zit aan te komen. Mooie voorbeelden die duidelijk maken dat de banken zowel personeel als cliënteel bestraft ten gunste van de aandeelhouders. Test Aankoop toont zich al langer kritisch ten opzichte van deze houding vanwege de banken en moedigt consumenten aan om zijn petitie te tekenen tegen te hoge bankkosten. Reeds 17 000 mensen lieten hun handtekening achter.

Test Aankoop wil dat rekeninguittreksels 10 jaar beschikbaar blijven

13 aug 2019

Voor Test Aankoop is het duidelijk : als banken het systeem van elektronische rekeninguittreksels willen veralgemenen, moeten ze dergelijke documenten 10 jaar lang beschikbaar houden, iets wat nu niet altijd het geval is. De consumentenorganisatie roept de sector op om het nodige te doen opdat consumenten gedurende 10 jaar bewijzen van betaling zouden kunnen opvragen en nodigt mensen uit om de petitie te tekenen tegen verdere stijging van de bankkosten. Reeds 16 000 mensen zetten al hun handtekening.

 www.testaankoop.be/stopbankkosten

Libra: consumenten stellen 10 vragen aan Marc Zuckerberg

16 jul 2019

Iedereen heeft het erover : de nieuwe munteenheid « Libra », voorgesteld door Facebook, wordt geacht een revolutie te veroorzaken in de wereld van het betalingsverkeer.  Er rijzen heel wat vragen, met name met betrekking tot veiligheid, concurrentie en privacy.  De echte vraag is echter of de Libra een toegevoegde waarde zal betekenen voor de consument?  Of betreft het slechts de laatste speculatie van een speler die reeds een dominante positie heeft door misbruik te maken van consumentengegevens, en die nu zijn platform wil gebruiken om zijn wereldwijde dominantie ten gelde te maken?  Test Aankoop en haar zusterorganisaties vragen harde bewijzen en noodzakelijke garanties om ervoor te zorgen dat dit project wordt uitgevoerd in het belang van de consument.  De organisaties tonen zich dan ook bereid om de consument te vertegenwoordigen in de Libra Foundation.

#ConsumerpowerBetalen voor je eigen geld ?! Test Aankoop start petitie

08 feb 2019

Vanaf 18 maart dit jaar zal BPost Bank starten met het aanrekenen van 50 eurocent per afhaling van cash geld voor de houders van een b.compact – rekening aan de bankautomaat van de bank zelf én bij derde banken. Wie het echter houdt bij één afhaling per maand, kan dit gratis doen. Wie zijn eigen geld aldus wil opvragen, zal er moeten voor gaan betalen. Ongehoord, vindt Test Aankoop. De druk van de banken in de richting van een cashloze en digitale maatschappij wordt als maar groter.  Meteen ook een reden voor de consumentenorganisatie om zelf vier voorstellen te doen en consumenten op te roepen een petitie te ondertekenen op

www.test-aankoop.be/stopbankkosten

Stijgende tarieven en verborgen bankkosten? Alles om de consument te ontmoedigen.

14 dec 2018

Test Aankoop wil een democratisch debat!

Met het jaareinde in zicht beginnen de bancaire tariefwijzigingen zich op te stapelen, de hoeveelheid verhogingen en (al dan niet verborgen) extra kosten zijn talrijk. In welke hoedanigheid de meerkost zich manifesteert voor de consument is van minder belang.  Men wil met de tariefwijzigingen de consument vooral ontmoedigen om beroep te doen op manuele diensten die bankinstellingen verlenen aan hun klanten. Nochtans wordt het merendeel van deze handelingen door de klant zelf uitgevoerd.  De transitie naar een ‘cashless’ samenleving is een maatschappelijke keuze. Er moet dus sprake zijn van een graduele overgang die ten bate komt van de hele bevolking. Bancaire diensten hebben een kostprijs maar deze moet transparant en voorzienbaar zijn voor de gebruiker. Test Aankoop vraagt de overheid om het debat te openen en de komende maanden werk te maken van een bancair landschap dat een zo ruim mogelijk aantal klanten in een volledige dienstverlening voorziet.

 

BNP Paribas Fortis gijzelt pensioenspaarder

16 nov 2018

BNP Paribas Fortis zal vanaf januari 2019 een vergoeding vragen ten belope van 150 € aan klanten die hun pensioenspaarfonds willen verhuizen naar een pensioenspaarfonds bij een andere bank. Consumentenorganisatie Test Aankoop vindt deze praktijk ongehoord omdat BNP Paribas Fortis op die manier zijn spaarders gijzelt en een rem zet op de eerlijke concurrentie. Test Aankoop contacteert daarom minister van Financiën Johan Van Overtveldt om de overgang van een pensioenspaarfonds bij de ene bank naar een andere gratis te maken.

ING Lion Account : beter veranderen !

09 nov 2018

Net zoals tal van betrokken consumenten, kan Test Aankoop de geniepige tarifering van ING bij hun “gratis” Lion Account betreuren.  Door deze tarifering van de geldafhalingen die buiten het ING-netwerk gebeurden past deze formule (en dus tegelijkertijd ook de bank ING) niet langer in het lijstje van de meer interessante zichtrekeningen in de koopwijzer van Test Aankoop.  Een praktische tip: verander van product!  Voor Test Aankoop meteen ook een reden om opnieuw te ijveren voor de overdraagbaarheid van een bankrekeningnummer wat het nog gemakkelijker moet maken om van bank te veranderen… Tot slot vindt Test Aankoop dat alle banken minstens één gratis zichtrekening moeten aanbieden in haar aanbod!

www.test-aankoop.be/geld/betalen

 

Zoek je een goedkopere hypotheeklening? De staat houdt je tegen!

29 aug 2018

De Belgische consument betaalt volgens een internationale vergelijking van Test Aankoop de hoogste aktekosten bij het herfinancieren van zijn hypotecair krediet. De Belgische overheid, die de kosten heft als verdoken belastingen, is hiermee zelf verantwoordelijk voor de minder competitieve hypotheekmarkt, en schaadt daarrdoor de consument die anders kan besparen. Een hervorming dringt zich op. Test Aankoop vraagt een aanpassing naar de democratischere niveaus aan kosten in de ons omliggende landen en lanceert ook een petitie op www.testaankoop.be/verlaagaktekosten.

Server Error