Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Gezondheid

De bevoegdheid “geneesmiddelen en medische technologie” blijft bij DG Gezondheid

Test-Aankoop protesteerde heftig tegen de overdracht van de bevoegdheid “geneesmiddelen en medische technologie” naar het directoraat-generaal Industrie en Interne Markt.

Zwarte driehoek op nieuwe medicatie

In de bijsluiter van bepaalde geneesmiddelen staat er dankzij Test-Aankoop een omgekeerde zwarte driehoek. De consumentenorganisatie heeft jaren zowel op Belgisch als Europees niveau hiervoor gestreden.

Wettelijke bescherming psychologen en psychotherapeuten

De wettelijke bescherming van de titel psychotherapeut is eindelijk een realiteit.

Boete voor American Medical Systems

Wij dienden klacht in tegen de firma American Medical System en kregen gelijk. Het bedrijf maakte reclame voor bepaalde implantaten onder het mom van informatie. Dat is verboden: de firma moet de website afsluiten en zal een boete moeten betalen.

Wachtkamers dokter

Test-Aankoop vindt dat artsen de kwaliteit van de brochures in hun wachtzalen dienen te controleren. Ook moeten het aantal controles en sancties toenemen. De minister van Volksgezondheid Onkelinx en het FAGG gaven gehoor aan onze eis om controles op te starten onmiddellijk na onze publicatie van de resultaten en een officiëel onderzoek te bevelen.

Niet alle middelen zijn goed om geneesmiddelen te verkopen

Test-Aankoop wint zijn proces tegen de vzw Hodie Vivere die mensen in een televisiespot aanmoedigde om een dokter te raadplegen in geval van een infectie van de teennagels. De rechter bevestigde dat deze campagne geleid werd door Novartis, de producent van het geneesmuddel Lamisil, en dat Test-Aankoop alle reden had om deze praktijken aan te klagen die het verbod op reclame voor geneesmiddelen omzeilen. 

Aanvaard

Naar meer transparantie van de tarieven in de gezondheidszorg

Test-Aankoop is van mening dat patiënten recht hebben op informatie over de prijs van medische zorgen.

Ontoelaatbare reclame voor geneesmiddelen

De Europese Commissie lanceerde in 2008 een voorstel van richtlijn die farmaceutische firma's het recht wou geven om het grote publiek rechtstreeks te "informeren" over hun geneesmiddelen op voorschrift. Na jarenlange inspanningen van Test-Aankoop is dit voorstel eindelijk van de baan. Test-Aankoop vindt dit immers te sterk aanleunen bij reclame.

Voortreffelijke zorgen tegen een betaalbare prijs

Test-Aankoop heeft het ook altijd bijzonder belangrijk gevonden dat patiënten voortreffelijke medische zorgen krijgen tegen een haalbare prijs. In die optiek heeft Test-Aankoop lange tijd gevochten tegen de soms enorme prijsverschillen tussen de ziekenhuizen onderling en tegen de buitensporige ereloonsupplementen die sommige artsen vragen.

Server Error