Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Gezondheid

WorldObesityDay: met de Nutri-Score helpen obesitas aan te pakken!

11 okt 2017

Op de Werelddag in de strijd tegen obesitas, wil ook Test Aankoop aan de alarmbel trekken en zijn steentje bijdragen in de strijd tegen een fenomeen dat jammer genoeg jaar na jaar groeit.  De organisatie analyseerde 320 ontbijtgranen aan de hand van het Franse systeem Nutri-Score.  Het doel?  Consumenten helpen in het maken van een gezonde keuze.

www.test-aankoop.be/gezond

 

De strijd tegen antibioticaresistentie moet een versnelling hoger

25 sep 2017

In aanloop naar de European Antibiotic Awareness Day van 18 november voeren 13 Europese Consumentenorganisaties samen met hun koepelorganisatie BEUC een campagne om de strijd tegen het overmatig gebruik van antibiotica bij het opkweken van dieren op te voeren. In een beurtrol herbergen ze elk een week de virtuele resistente bacterie ‘Superbug’. Deze week is België en dus Test Aankoop aan de beurt. Naar schatting sterven er in Europa jaarlijks 25.000 mensen ten gevolge van een bacteriële infectie waartegen geen enkel antibioticum nog op kan. België is één van de grootgebruikers van de EU wat antibiotica betreft. Vanwege het plan om tegen 2020 het gebruik ervan bij de vleesproductie te halveren is er een dalende trend. Maar er blijft een lange weg te gaan om de einddoelstellingen te halen. Gezien de ernst van de situatie dringt de consumentenorganisatie erop aan dat er sneller vooruitgang wordt geboekt en dat de vooropgestelde doelstellingen scherper worden gesteld.

Fipronil in eieren, TA eist dat de lotnummers van de gecontamineerde eieren publiek worden gemaakt

07 aug 2017

Door haar gebrek aan communicatie en transparantie heeft het FAVV het omgekeerde bereikt van wat ze beoogde, in plaats dat deze crisis op een serene manier verloopt heerst er grote verwarring en onduidelijkheid. De consumenten zitten met heel wat vragen waarop er nu eindelijk duidelijke antwoorden moeten komen. Ook al blijkt uit alle analyses dat het gevaar voor de gezondheid minimaal is, toch is het noodzakelijk dat de lotnummers van de gecontamineerde producten, net zoals in Nederland, onmiddellijk publiek worden gemaakt . De consument moet zelf kunnen beslissen of hij de betrokken eieren consumeert of niet.

Europa legt hormoonverstoorders weinig in de weg

05 jul 2017

Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten hebben vandaag een akkoord bereikt over de criteria om zogenaamde 'hormoonverstorende stoffen' te identificeren. De Gezinsbond, Test-Aankoop en Inter Environnement Wallonie zijn samen met verschillende internationale non-profitorganisaties en wetenschappers teleurgesteld over het bereikte akkoord. "De Europese Commissie schiet met haar voorstel zwaar tekort op het vlak van de bescherming van de volksgezondheid. We kunnen nu alleen maar hopen dat het Europees Parlement de lat terug  hoger legt en vooral dat België zelf de nodige maatregelen neemt."

Farmabedrijf Aspen: Europa start onderzoek naar extreme prijsverhogingen

17 mei 2017

De Europese Commissie opent, op vraag van de Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC, een onderzoek naar de extreme prijsverhogingen die  de firma Aspen doorvoerde voor een aantal geneesmiddelen om kanker te behandelen. In Italië veroordeelde de mededingingsautoriteit het bedrijf tot een boete van 5 miljoen euro na een klacht van onze collega’s van Altroconsumo. Test-Aankoop stelde vast dat Aspen zich ook bij ons bezondigde aan dezelfde laakbare praktijken. De consumentenorganisatie schreef vorig jaar dan ook de bevoegde autoriteiten aan in ons land, … zonder gevolg.

Glyfosaat: onafhankelijk onderzoek is cruciaal

27 apr 2017

De Monsanto papers brengen de geloofwaardigheid van het Europese Voedselagentschap ernstig in het gedrang. Test-Aankoop vraagt dringend opheldering en meer financiële armslag voor het agentschap zodat het zelf onafhankelijk onderzoek kan (laten) uitvoeren.

Zonnecrème is meer dan één jaar bruikbaar

30 mrt 2017

Stond u al klaar om uw zonnecrème van afgelopen zomer weg te gooien? Stop dan meteen! Uit onze test met vijf producten bleek dat u een zonnecrème van vorige zomer probleemloos opnieuw kunt gebruiken.

Zonnebankcentra bakken ze (nog steeds) bruin

27 mrt 2017

“Geen blootstellingsschema’s, geen informatie of gebrekkig advies, mensen met lichte huid toegelaten, ... .” Uit onderzoek van Test-Aankoop blijkt opnieuw dat heel wat zonnebankcentra de wet niet respecteren en zo een loopje nemen met de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan een bezoek aan de zonnebank.  De consumentenorganisatie roept minister Peeters op om dringend werk te maken van een betere bescherming van de consument.

Toegang tot medicijnen : het Europees Parlement moet een krachtig signaal geven.

02 mrt 2017

Test-Aankoop, Dokters van de Wereld, de ziekenfondsen (verenigd in het Nationaal Intermutualistisch College) en de koepel van de Franstalige patiëntenorganisaties (Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS) roepen het Europees Parlement op om voor de resolutie van de Europese Commissie te stemmen die voorstellen doet om de toegang tot medicijnen te verbeteren. Deze resolutie herneemt in grote lijnen de eisen van de petitie die voornoemde organisaties opgestart hebben en die ondertussen al meer dan 40.000 handtekeningen wist te verzamelen op www.betaalbaregeneesmiddelen.be en op www.thecostoflife.be

Het standpunt van Test-Aankoop over #Dieselgate

16 feb 2017

Met het uitbreken van het Dieselgate-schandaal heeft het consumentenvertrouwen in de automobielsector én de Europese instellingen een enorme knauw gekregen. Jarenlang hebben wagens die veel meer NOx uitstoten dan zou mogen toch een typegoedkeuring gekregen, en zijn ze massaal verkocht en blijven rond rijden. En dat terwijl NOx in Europa jaarlijks verantwoordelijk is voor 72.000 doden.

Server Error