Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Gezondheid

Test Aankoop hekelt de zonnespray ISDIN

22 mei 2019

Goed nieuws want u hoeft niet speciaal naar de apotheek te gaan: de sprays die voor ons het label “Beste Koop” of “Beste van de Test” verdienen, worden ook verkocht in de supermarkt. Alle geteste sprays bieden voldoende bescherming, met uitzondering van de spray van ISDIN die nauwelijks dezelfde bescherming biedt als een SPF 15 tegen UVB en niet voldoet aan het wettelijke minimum voor bescherming tegen UVA.  Deze zelfde spray is ook de enige die stoffen bevat die allergieën kunnen veroorzaken. De spray van het merk Uriage bevat een hormoonverstorende stof. Test Aankoop nam contact op met deze twee fabrikanten en informeerde de FOD Volksgezondheid over de resultaten.

www.testaankoop.be/vergelijkzonnecreme

België moet lans breken voor meer transparantie over prijszetting en werkzaamheid geneesmiddelen.

10 mei 2019

België moet de internationale resolutie die meer transparantie wil creëren over prijsonderhandelingen en de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen steunen.  Daar dringen Test Aankoop, Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, het Vlaams Patiëntenplatform, la Ligue des Usagers des Services de Santé, de CM, de Socialistische Mutualiteiten, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Liberale Mutualiteiten en het Neutraal Ziekenfonds op aan.  Deze resolutie werd ingediend op initiatief van Italië bij de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie. De voorgestelde maatregelen moeten garanderen dat de nationale overheden de nodige info krijgen om verantwoorde beslissingen te nemen over de prijs van een geneesmiddel en over de terugbetaling ervan.

Uitkomsten klinische proeven te vaak stil gehouden

30 apr 2019

Universiteiten binnen Europa overtreden op grote schaal de transparantieregels voor klinische proeven met geneesmiddelen, dat blijkt uit onderzoek van een internationale coalitie van onafhankelijke organisaties waarvan ook Test Aankoop deel uitmaakt. Het niet of laattijdig publiek maken van alle resultaten van deze proeven is niet alleen een verspilling van publieke middelen, het heeft ook nefaste gevolgen voor patiënten en de volksgezondheid. De organiaties eisen dat overheden en universiteiten een prioriteit maken van het publiceren van de resultaten van alle klinische proeven.

Luiers voor baby’s: geen reden tot paniek

23 jan 2019

Test Aankoop heeft kennis genomen van de luiertest uitgevoerd door het Franse Veiligheidsagentschap voor Voeding, Leefmilieu en Werk (ANSES).

Symposium vraagt aandacht voor ontsporende geneesmiddelenprijzen en hoge medische noden

08 nov 2018

Kom op tegen Kanker, Dokters van de Wereld en Test Aankoop presenteren 10 oplossingen voor de volgende regering

De prijzen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen swingen de pan uit. De terugbetaling ervan zet het budget van de ziekteverzekering zwaar onder druk. Tegelijkertijd worden er voor belangrijke medische noden geen of onvoldoende geneesmiddelen (zoals nieuwe antibiotica) ontwikkeld. Test Aankoop, Dokters van de Wereld en Kom op tegen Kanker kaarten de problematiek vandaag aan op een symposium in het federaal parlement. Ze formuleren er tien aanbevelingen rond de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische behandelingen voor de volgende regering. Alle politieke partijen vinden dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Negen van de tien aanbevelingen krijgen de steun van de meerderheid van de politieke partijen. Hun reacties worden publiek gemaakt. 

www.betaalbaregeneesmiddelen.be

 

 

Stop het eenmalig gebruik van plastic in supermarkten !

04 jun 2018

Elk jaar komen 30 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen om vervolgens uiteen te vallen in kleine deeltjes plastic, microplastics.  Een regelrechte milieuramp.  Om dit fenomeen te bekampen, maakte de Europese Commissie onlangs haar intentie bekend om plastics voor eenmalig gebruik zoals rietjes en wattenstaafjes te verbieden.  Het wetgevend Europees parcours is echter traag  en er is geen tijd te verliezen.Daarom lanceert Test Aankoop een petitie, gesteund door Milieuministers Marie Christine Marghem, Joke Schauvliege, Céline Frémault en Carlo di Antonio, met de bedoeling de op de Belgische markt vertegenwoordigde supermarkten te overtuigen te stoppen met de verkoop van plastic materiaal dat slechts eenmalig gebruikt wordt.  Een eerste kleine stap in de goede richting.

www.test-aankoop.be/stopmicroplastics

#Stopmicroplastics

Burn-outcoaches: veel kaf tussen het koren

24 mei 2018

Pas op voor “coaches” die hulp bieden bij burn-outklachten. Dat zegt Test-Aankoop na een onderzoek bij 79 coaches. Velen zijn niet opgeleid om psychisch leed aan te pakken en verdoezelen hun basisopleiding. Het verbaast dan ook niet dat er heel wat misloopt in de praktijk. Zes op de tien bezochte coaches verzuimden om een cliënt met alarmerende symptomen door te verwijzen naar een arts of klinisch psycholoog. Een op de vier raadde kruidenmiddeltjes of voedingssupplementen aan in de strijd tegen burn-out. In Vlaanderen en Brussel stelden de onderzoekers bovendien misbruik vast met loopbaancheques. Hoog tijd dat de overheid maatregelen treft om deze sector uit te kuisen, zo klinkt het bij de consumentenorganisatie.
 

Gezondheid: zelftests zijn duur, onbetrouwbaar en nutteloos

26 mrt 2018

Sinds eind 2016 zijn zelftests, die voorheen enkel te vinden waren op het internet, beschikbaar in de apotheek. Hierdoor krijgen ze onvermijdelijk een zekere geloofwaardigheid. Nochtans zijn deze zelftests nooit helemaal betrouwbaar en zijn ze redelijk duur om uiteindelijk maar een enkele parameter te meten. Test Aankoop heeft 14 zelftests geanalyseerd. 11 ervan worden afgeraden of zijn nutteloos. Conclusie: enkel zwangerschapstests en twee andere zelftests, die voor HIV en die voor darmkanker voor mensen ouder dan 50, verdienen een plek in de apotheek.

Test Aankoop tevreden met de beslissing van België om glyfosaat niet voor 5 jaar te verlengen

09 nov 2017

Vandaag, op 9 november, had er moeten worden gestemd over het nieuwe voorstel van de Commissie om de vergunning voor glysofaat nog 5 jaar te verlengen.  De verlengingstermijn werd teruggeschroefd van 10 naar 5 jaar na een eerdere resolutie van het Europees Parlement.

Onderzoek van Test Aankoop bevestigt ‘Pano’-reportage over woonzorgcentra

12 okt 2017

Tevredenheid is het laagst over het aantal zorgverleners en verpleegkundigen

 

Server Error