Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gezondheid

Medische protheses en tandprotheses

Wij hebben vastgesteld dat de patiënten niet altijd correct geïnformeerd zijn over de herkomst van hun tandprotheses. Overigens heeft het schandaal rond de PIP-protheses heel wat vragen doen rijzen bij de veiligheid van medische protheses. Test-Aankoop vraagt dat de Europese regelgeving – die momenteel wordt herzien – de veiligheid van de consument verbetert en de kwaliteitsnormen voor medische hulpmiddelen opwaarts bijstelt.

Server Error
Server Error