Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gezondheid

Farmaceutische producten

Reclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen (zelfs reclame in onrechtstreekse vorm) moet worden verboden. Overigens moeten de patiënten toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen waaraan geen risico’s zijn verbonden. De bijsluiters bij de geneesmiddelen moeten objectief en duidelijk zijn. Te ontraden gebruik moet worden opgespoord en in dat geval moet men onverwijld adequate maatregelen nemen (het geneesmiddel van de markt halen, de bijsluiter wijzigen,…).

Server Error
Server Error