Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Gezondheid

Coronavirus : 45 % van de Belgen zegt levensstijl te hebben aangepast

11 mrt 2020

Test Aankoop organiseerde tussen 5 en 9 maart, in volle coronavirusepidemie, een peiling onder de Belgen om te weten te komen hoe zij omgaan met de huidige crisissituatie, hoe goed ze zich geïnformeerd voelen en in welke mate ze vertrouwen hebben in de overheid.  1000 mensen tussen 18 en 74 jaar oud, wat een representatieve groep is, werden bevraagd (de meerderheid op 5 en 6 maart).  Hieruit kunnen alvast verschillende belangrijke conclusies worden getrokken.

Te laks met zelftests

26 nov 2019

Zelftests voor hiv en darmkanker zijn vrij te koop in de apotheek, maar worden te weinig voorzien van de nodige nuance en informatie. Dat besluit Test Aankoop na een undercoverbezoek aan 101 Belgische apotheken. In zeven op de tien situaties werden er zelftests meegegeven zonder dat de apotheker voldoende vragen stelde of correcte informatie gaf. Aangezien hiv en darmkanker ernstige aandoeningen zijn, kan die vrijblijvendheid ernstige gevolgen hebben voor de patiënt. Voor de consumentenorganisatie zijn apothekers in de eerste plaats zorgverleners in plaats van verkopers en zou informatie en duiding op de eerste plaats moeten komen.

ISDIN van de markt gehaald in Spanje. Wanneer volgt België ?

17 okt 2019

Afgelopen maand mei stelde Test Aankoop de zonnespray van het merk ISDIN aan de kaak, een product dat 50+ bescherming beloofde terwijl het in werkelijkheid slechts factor 15 was.  Op basis van de door Test Aankoop uitgevoerde analyse, besloot de FOD Volksgezondheid begin juni om het omstreden product in quarantaine te plaatsen in afwachting van de resultaten van zijn eigen tests. In tegenstelling tot alle verwachtingen werd de quarantaine begin juli opgeheven zonder dat er nieuwe onafhankelijke tests werden uitgevoerd. De FOD Volksgezondheid rechtvaardigde deze beslissing op grond van de eerder in Spanje uitgevoerde tests in een door de fabrikant gekozen laboratorium een door hem gekozen batches. Deze zouden hebben aangetoond dat de spray de beloofde beschermingsfactor garandeerde. De FOD Volksgezondheid plaatste vervolgens vraagtekens bij de ISO-norm van de testmethodologie waardoor verschillende resultaten worden verkregen. Maar onder druk van Test Aankoop en haar Spaanse zusterorganisatie heeft de autoriteit in Spanje, waar het hoofdkantoor van de fabrikant is gevestigd, uiteindelijk haar eigen tests uitgevoerd, die de analyses van de consumentenorganisaties bevestigen. Test Aankoop vraagt daarom aan de FOD Volksgezondheid om onmiddellijk een terugroeping van dit product te bevelen.

Farmacontracten blijven in mist gehuld

09 okt 2019

Test Aankoop dringt eens te meer aan op transparantie

Test Aankoop reageert met ongeloof op de berichtgeving van minister De Block waarbij ze stelt dat de beslissing tot terugbetaling van het geneesmiddel tegen ouderdomsblindheid, Lucentis, de ziekteverzekering geen 500 miljoen euro, maar wel slechts 1/10 daarvan, gekost heeft. Als de belastingbetaler betaalt om een geneesmiddel terugbetaald te zien, dat moet hij ook transparantie krijgen over de prijszetting.

Geneesmiddel verpakt als hulpmiddel: TA klaagt farmabedrijven aan die profiteren van grijze zone

28 sep 2019

Test Aankoop klaagt het bestaan aan van medische producten die alle kenmerken hebben van een geneesmiddel, maar door firma’s op de markt gebracht worden als een medisch hulpmiddel. Voor bedrijven heeft het statuut van medisch hulpmiddel heel wat voordelen. Zo kunnen deze producten op de markt komen zonder dat de werkzaamheid en veiligheid ervan is onderzocht in degelijke klinische studies. Het gezondheidsteam van Test Aankoop analyseerde 33 zogenaamde medische hulpmiddelen: van 24 producten heeft de consumentenorganisatie ernstige twijfels over de correctheid van het statuut. Van 26 producten is de werkzaamheid en veiligheid niet (overtuigend) aangetoond. De consumentenorganisatie schreef het Geneesmiddelenagentschap aan met de vraag deze producten grondig te analyseren en de gepaste maatregelen te nemen.

"Smokey business" : Test Aankoop stelt vapeshops aan de kaak

27 sep 2019

Vapeshops profileren zich vaak als specialisten inzake elektronische sigaretten. Echter, een mysteryshopping – onderzoek van Test Aankoop bij 30 vapeshops toont het omgekeerde aan. In 9 winkels, kon een 15 jarige mysteryshopper zonder problemen e-vloeistof verkrijgen terwijl het bij wet verboden is om te verkopen aan personen onder de 16 jaar. Ook de verstrekte informatie liet hierbij te wensen over. De consumentenorganisatie vraagt om betere regulering voor deze nieuwe lucratieve business : een verbod op smaken voor vloeistoffen, waarvan de meeste niet nuttig zijn om rokers te helpen stoppen met roken en die jonge mensen aanmoedigen om te dampen maar ook effectievere controles.

 

 

 

 

Test Aankoop zet gehoorbescherming eerst met groepsaankoop #Eartoprotect

26 jul 2019

De cijfers over jongeren die gehoorschade oplopen zijn alarmerend, maar liefst 75% heeft af en toe last van een tuut in de oren. Het festivalseizoen draait op volle snelheid en Test Aankoop wil daarom zoveel mogelijk mensen sensibiliseren. Om de stap naar de kwalitatieve gehoorbescherming voor iedereen mogelijk te maken wordt een groepsaankoop georganiseerd.

TA dient klacht in bij Belgische Mededingingsautoriteit over prijs van geneesmiddel Spinraza

24 jul 2019

Spinraza is een weesgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) en wordt op de markt gebracht door het farmagroep Biogen.  Voor Test Aankoop, dat het dossier samen met Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo bestudeerde, is het verschil tussen de kosten voor het op de markt brengen van dit product en de vraagprijs door het bedrijf helemaal niet in verhouding.  Beide organisaties hebben een klacht ingediend bij hun respectievelijke mededingingsautoriteit wegens misbruik van een machtspositie.

ISDIN: vervolg maar niet het einde

09 jul 2019

Ingevolge een test van 14 zonnesprays uitgevoerd door Test Aankoop door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium, werd de spray ‘ISDIN Pediatrics Transparent SPF 50+’ in quarantaine geplaatst door de FOD Volksgezondheid omdat bleek dat de zonnefactor slechts 15 was waar die normaal meer dan 50 diende te zijn.  Vorige week donderdag werd de quarantaine opgeheven na de bekendmaking van nieuwe testresultaten, uitgevoerd in Spanje, waaruit bleek dat de correcte beschermingsfactor weldegelijk werd gehaald.  Volgens de FOD Volksgezondheid zou de in Spanje uitgevoerde test hebben uitgewezen dat in geval van bepaalde nieuwe producten zoals sprays verschillende resultaten kunnen worden bekomen afhankelijk van de methodologie, zelfs al wordt dezelfde ISO-norm gerespecteerd. Mocht dit juist blijken te zijn, dan is deze norm, die dateert uit 2010, dringend aan herziening toe.

Homeopathie: tijd voor een debat!

21 jun 2019

Door duidelijkheid te scheppen over de stand van het onderzoek naar homeopathische behandelingen en kruidengeneesmiddelen en door hiermee in de media te komen, wilde Test Aankoop een debat op gang brengen in de richting van een echt kader. Ons doel was om meer transparantie te creëren in een ondoorzichtige sector en correcte informatie voor de consument na te streven. Dit nieuws is het voorwerp geweest van heel wat verontwaardigde reacties in de media en op de sociale netwerken.  Het lijkt erop dat het onderwerp niemand onverschillig laat...

Server Error