Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Veiligheid van producten en diensten

Gevaarlijke chemische producten

In het dagelijkse leven wordt de consument blootgesteld aan tal van chemische producten. Het reglementaire kader van de Europese Unie gaat nagenoeg volledig voorbij aan het “chemische-cocktaileffect” en aan het effect van hormoonontregelende stoffen. De evaluatie van de Reach-verordening in 2014 is een gelegenheid om deze problemen aan te pakken.
Server Error
Server Error