Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Geschillen en verhaal

ING veroordeeld voor onwettige clausules die wegen op de verantwoordelijkheid van de consumenten

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Namen heeft op 29 augustus 2012 beslist dat twaalf clausules in de algemene voorwaarden van ING, die de aansprakelijkheid van de consumenten ten opzichte van frauduleus gebruik van elektronische betaalmiddelen vergroten, onwettig zijn en aangepast moeten  worden op straffe van een dwangsom . 

Aanvaard

Niet alle middelen zijn goed om geneesmiddelen te verkopen

Test-Aankoop wint zijn proces tegen de vzw Hodie Vivere die mensen in een televisiespot aanmoedigde om een dokter te raadplegen in geval van een infectie van de teennagels. De rechter bevestigde dat deze campagne geleid werd door Novartis, de producent van het geneesmuddel Lamisil, en dat Test-Aankoop alle reden had om deze praktijken aan te klagen die het verbod op reclame voor geneesmiddelen omzeilen. 

Aanvaard

Een goede alternatieve geschillenbeslechting

Al vele jaren is Test Aankoop een grote voorstander van  alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen. Het is belangrijk dat de overheid hiervan een topprioriteit maakt en de initiatieven dienaangaande goed omkadert.

Hangend

Groepsvordering

De groepsvordering: een grote stap vooruit voor de toegang tot justitie en de bescherming van de consument.

Verbeten strijd tegen de onrechtmatige bedingen van luchtvaartmaatschappijen

Teneinde orde te scheppen in de transportcontracten van luchtvaartmaatschappijen heeft Test-Aankoop drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechtbank gedaagd  (Brussels Airlines, Ryanair en Easyjet) om zo het gebruik van onrechtmatige of onevenwichtige bedingen te stoppen en hen te dwingen de contractuele informatie op een duidelijke manier aan te bieden op hun website.  

Server Error