Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Geschillen en verhaal

Energiefactuur: er valt ook goed nieuws te rapen!

17 sep 2014

Volgens sommige berichten dreigt op het vlak van energie in België de totale chaos. Toch kunnen consumenten nog grote besparingen realiseren doordat de energiemarkt transparanter en dynamischer is geworden, doordat de btw op energie is gedaald, maar ook doordat er groepsaankopen worden georganiseerd. Test-Aankoop is op dat vlak niet aan zijn proefstuk toe en start nu al zijn vierde campagne om consumenten de mogelijkheid te bieden gemakkelijker van leverancier te veranderen en hen te laten meegenieten van de macht van het getal via collectieve onderhandelingen met de sector. De recentste vergelijking van Test-Aankoop heeft aangetoond dat er voor een gemiddeld verbruik van 3 500 kWh nog steeds grote prijsverschillen zijn tussen elektriciteitsleveranciers: 15 % in Wallonië, 21 % in Brussel en tot liefst 22 % in Vlaanderen. Voor een scenario met gering verbruik van gas legt de vergelijking nog veel grotere verschillen bloot tussen goedkoopste en duurste leverancier: tot 43 % in het Vlaams Gewest en tot 51 % in het Waals Gewest. Om nog meer beweging te krijgen in de markt en om de 100 miljoen euro te recupereren die de consumenten nu te veel betalen, spoort Test-Aankoop iedereen aan zich vóór 20 oktober in te schrijven via www.verlaaguwfactuur.be.

Microsoft mag de consument niet verbieden om deel te nemen aan een eventuele groepsvordering

10 sep 2014

In de algemene voorwaarden van een licentieovereenkomst voor software voorziet Microsoft in een clausule waarmee consumenten het recht wordt ontzegd om deel te nemen aan een eventuele groepsvordering. Dit is in strijd met de Belgische wetgeving en Test-Aankoop eist van Microsoft de verwijdering van deze clausule uit zijn algemene voorwaarden. Deze clausule is in elk geval niet tegenstelbaar aan de consumenten of aan Test-Aankoop.

Overwinning van Test-Aankoop tegen Telenet

03 apr 2014

Was u Telenet-klant in augustus 2011? Dan hebt ook u waarschijnlijk te veel betaald voor uw internetabonnement door de onwettige prijsverhoging van de provider en kunt u binnenkort wellicht een vergoeding verwachten.

Rechtszaak van Test-Aankoop tegen Apple: een schriftelijk akkoord en enkele eisen voor de toekomst

21 mrt 2014

Op 4 december 2012 diende Test-Aankoop een vordering tot staking in bij de Handelsrechtbank van Brussel opdat Apple de Belgische garantiewetgeving zou naleven. Dat heeft nu tot een akkoord geleid dat Apple ertoe verplicht zich te schikken naar de wet. Maar de strijd van Test-Aankoop gaat onverminderd verder. Alle consumenten moeten immers bij de aankoop van een product aanspraak kunnen maken op een échte garantie.

Strijd tegen het systeem van kettingverkoop ontwikkeld door Herbalife

Test-Aankoop bekwam een overwinning in eerste instantie voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel dat het kettingsysteem van Herbalife veroordeelde. Het vonnis werd helaas herzien door het Hof van Beroep in Brussel dat oordeelde dat er geen sprake was van kettingverkoop.

Afgewezen

Assuralia verliest zaak tegen wet verzekering in geval van gezondheidsrisico’s

Het verzoek van Assuralia om de wet te vernietigen op schuldsaldoverzekeringen voor personen met een gezondheidsrisico werd verworpen door het Grondwettelijk Hof.  Test-Aankoop is tussengekomen in de procedure om deze wet te verdedigen. 

Aanvaard

Test-Aankoop wint rechtszaak tegen Style Design

Test-Aankoop waarschuwde de consumenten voor de agressieve verkooppraktijken van de meubelzaak ABS/Style Design.  Dit bedrijf klaagde Test-Aankoop aan wegens laster. De rechter in beroep heeft deze vraag afgewezen omwille van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.  Hij veroordeelde Styl Design daarentegen voor een hele reeks onrechtmatige praktijken.  

Aanvaard

Onrechtmatige bedingen bij luchtvaartmaatschappijen: een juridische strijd van 5 jaar!

Al  jaren klaagt Test-Aankoop de onrechtmatige bedingen aan die staan in de transportovereenkomsten van luchtvaartmaatschappijen. Dezelfde bekommernis wordt trouwens gedeeld door alle consumentenorganisaties in Europa. In 2009 heeft Test-Aankoop drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechter gedaagd (Brussels Airlines, Ryanair en Easyjet). De consumentenorganisatie deed dit om de luchtvaartmaatschappijen zo  te dwingen hun algemene voorwaarden aan te passen. Tegelijkertijd werden gelijkaardige gerechtelijke procedures opgestart door twee andere Europese consumentenorganisaties (Deco in Portugal, UFC Que-Choisir in Frankrijk). Sindsdien hebben nog andere consumentenorganisaties dit voorbeeld gevolgd. (Altroconsumo in Italië, OCU in Spanje, VZVB in Duitsland en VKI in Oostenrijk)


Aanvaard

Een alternatieve manier om geschillen te beslechten

Sinds de jaren ’70 stond Test-Aankoop aan de wieg van verschillende geschillencommissies die een alternatief bieden voor een juridische procedure door middel van een snel en soepel mechanisme aan een redelijke prijs om consumentengeschillen op te lossen. 

Schadevergoeding voor beleggers in Lernout & Hauspie

Deminor en Test-Aankoop behartigen de belangen van meer dan 10.000 beleggers die hun spaargeld verloren hebben ingevolge de fraude en het faillissement van Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP).  Het vonnis laat nog steeds op zich wachten. Test-Aankoop en Deminor zullen hun inspanningen voortzetten om een schadevergoeding te verkrijgen voor de beleggers.  

Hangend
Server Error