Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Geschillen en verhaal

Test Aankoop naar rechtbank tegen Air France en KLM voor hun “no show-clausules”

17 jul 2018

Bepaalde luchtvaartmaatschappijen voorzien een “no show-clausule” waarbij passagiers die een deel van hun combiticket niet hebben gebruikt, het inschepen wordt ontzegd.  Deze maatschappijen jagen passagiers nodeloos op kosten om toch maar mee te kunnen.  Voor Test Aankoop is dit een onrechtvaardige praktijk die moet stoppen.  De organisatie start een rechtszaak tegen Air France en KLM.

Nieuwe studie toont aan dat Facebook de privacy van haar gebruikers nog steeds niet respecteert.

27 jun 2018

De studie van de Noorse consumentenraad toont aan dat Facebook zich nog steeds niet in regel stelt met de nieuwe algemene verordering gegevensbescherming (GDPR).  Dit bevestigt voor Test Aankoop dat de vergaring, analyse en verdeling van persoonlijke gebruikersdata, zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is of toestemming voor gaf, voor Facebook het primaire verdienmodel blijft. Test Aankoop legde daarom haar groepsvordering tegen Facebook, waarvoor reeds meer dan 20.000 inschrijvingen zijn, neer bij de rechtbank op maandag 25 juni. De inleidende zitting zal plaatsvinden op 29 oktober.

www.test-aankoop.be/facebook

#Dieselgate: Gebreken bij 45 % van de betrokken wagens na verwijderen sjoemelsoftware

19 jan 2018

#Dieselgate #NeverAgain #Demandjustice

Test Aankoop en zijn zusterorganisaties in Spanje, Italië en Portugal hebben een grootschalige enquête gehouden bij 10.600 eigenaars.  Hieruit blijkt dat meer dan 4 op 10 van de eigenaars die de software-update hebben laten uitvoeren, na de aanpassing een negatieve impact aan zijn wagen heeft vastgesteld. Een gestegen brandstofverbruik, een verlies aan vermogen of zelfs mechanische problemen zijn enkele van de veel gehoorde klachten. In België, hoewel 23% van de garagisten erkennen dat de software-update aan de basis lag van het probleem, hebben 78% van de eigenaars de herstellingskosten moeten ophoesten en dit voor een gemiddeld bedrag van 859 euro!  De autobouwer weigert niet alleen om een compensatie te betalen, maar lijkt bovendien ook niet in staat zijn eigen geknoei ongedaan te maken.

#Dieselgate: Wat gebeurt er tijdens software update? Een goed bewaard geheim...

14 nov 2017

Test Aankoop interpelleert Duitse homologatie-instantie KBA

 

 Er komen al maar meer klachten van consumenten die problemen ondervinden na de software update van hun sjoemelwagen door de Volkswagen-groep. Wat er precies tijdens die update met de wagen gebeurt, blijft een goed bewaard geheim. Test Aankoop vroeg de Duitse homologatie-instantie KBA om de nodige informatie en testresultaten hieromtrent, zonder resultaat. De consumentenorganisatie vraagt de Economische Inspectie op te treden tegen dit schrijnend gebrek aan objectieve informatie voor de Volkswagen-klant. Consumenten met dergelijke problemen moeten een gratis oplossing krijgen en kunnen via de klachtenbox van Test Aankoop klacht indienen bij D’Ieteren. 

 

Eerste vonnis in het dossier rond de medische vragenlijsten

10 nov 2017

Op 25 oktober heeft de Brusselse rechtbank van koophandel een tussenvonnis geveld in de zaak die Test Aankoop heeft aangespannen tegen Belfius, AG en AXA inzake hun, volgens Test Aankoop, illegale medische vragenlijsten die ze laten invullen bij het afsluiten van schuldsaldoverzekeringen.  De rechter vraagt een bijeenroeping van de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering alvorens een juridische procedure te starten.  Hoewel Test Aankoop twijfels heeft over de onafhankelijkheid, de bevoegdheden en zelfs de bestaansredenen van de Commissie, heeft de organisatie de Commissie uitgenodigd om voor 31 december 2017 haar standpunt uit de doeken te doen.

De twee petjes van de deurwaarder : Test Aankoop dringt aan op nieuwe wetgeving

25 okt 2017

Test Aankoop vindt dat het voor de consument te moeilijk is wanneer een deurwaarder zich nu eens voor een gerechtelijke invordering kan aanbieden en dan weer voor een minnelijke invordering van een schuld. In het tweede geval gaat de debiteur er ten onrechte van uit dat de deurwaarder tot uitvoerend beslag kan overgaan maar niets is minder waar. Sommige consumenten zijn zo angstig dat ze hun rechten onvoldoende laten gelden. De consumentenorganisatie vraagt dat deurwaarders niet meer zouden kunnen optreden in het kader van de minnelijke invordering of dat dit op zijn minst zou worden gecontroleerd door de FOD Economie. 

NMBS en Test-Aankoop werken samen om het compensatiesysteem te verbeteren

18 apr 2017

NMBS en Test-Aankoop werken samen aan de verbetering van het compensatiesysteem in geval van vertragingen om het nog intuïtiever te maken voor de klanten. Dankzij deze nieuwe dynamiek stellen de partijen ook een einde aan de rechtsvordering tot collectief herstel (class action).

Proximus decoders: de class-action van Test-Aankoop is ontvankelijk

12 apr 2017

Vandaag vernam de consumentenorganisatie dat de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 4 april 2017, de class-action die Test-Aankoop voert tegen Proximus, ontvankelijk heeft verklaard. Een pas vooruit voor de consumenten. 

Positief tussenvonnis geveld in de class-action procedure van Test-Aankoop tegen VW en D'Ieteren

03 mrt 2017

Het eerste vonnis in het kader van de collectieve rechtsvordering die consumentenorganisatie Test-Aankoop heeft ingesteld tegen VW is een feit. Op 27 februari verwierp de rechtbank van 1e aanleg van Brussel, volgend op de zitting van 31 januari, het verzoek van VW om de lijst van alle personen te communiceren die zich bij de consumentenorganisatie hadden aangesloten. De voorzitter was van oordeel dat dit rekwest niet pertinent was om de ontvankelijkheid van de zaak te beoordelen. Tijdens de volgende zitting op 24 april zal gepleit worden over de ontvankelijkheid.

Barrières voor rechtstoegang weggewerkt: Test-Aankoop laat wet op verhoging rolrechten vernietigen

10 feb 2017

Test-Aankoop reageert uiterst tevreden op de beslissing van het Grondwettelijk Hof om verschillende bepalingen te vernietigen van de wet van 2015 die de rolrechten hervormde. Een overwinning voor de rechtzoekende burger, zegt de consumentenorganisatie.

Server Error