Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Geschillen en verhaal

Onze andere rechtsvorderingen

Test-Aankoop trekt geregeld naar de rechtbank om de belangen van de consument te verdedigen: wij stelden bijvoorbeeld rechtsvorderingen in voor het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken.

Server Error
Server Error