Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Geschillen en verhaal

Collectieve vordering

De invoering van een gerechtelijke procedure voor collectieve vordering is een noodzaak. Zo’n procedure heeft tal van voordelen: een vlottere toegang tot justitie, besparingen voor alle partijen en het feit dat tegenstrijdige uitspraken niet langer mogelijk zijn.

Server Error
Server Error