Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Digitale omgeving

Internet speedtest van Test Aankoop groot succes

07 jun 2018

Na zo'n twee maanden testen, hebben bijna 32 000 gebruikers hun internetsnelheid vergeleken met wat hen werd beloofd door de operator via de internet speedmodule van consumentenorganisatie Test Aankoop. Twee op de drie gebruikers behaalden minstens één keer een resultaat dat onder de 50 % van hun theoretisch beloofde internetsnelheid ligt, niet zelden omdat ze via wifi surfen. Een groot aantal consumenten kreeg ook een migratie naar een betere technologie van de operator na het doen van de speedtest.

Overleg consumenten – Facebook : “Open en constructief”

11 apr 2018

Vandaag, woensdag 11 april, ontmoette een delegatie van Euroconsumers (Test Aankoop/OCU/AltroConsumo/Deco Proteste/Proteste) hoog geplaatste verantwoordelijken van Facebook naar aanleiding van de formele ingebrekestelling die op 22 maart, meteen na het uitbreken van het Cambridge Analytica schandaal, werd gericht aan het sociaal netwerk.  Een ontmoeting die als constructief mag worden beschouwd.

Consumenten ontmoeten Facebook: wat ligt er op tafel

10 apr 2018

Op woensdag 11 april zal Test Aankoop samen met zusterorganisaties AltroConsumo (Italië), OCU (Spanje), Deco Proteste (Portugal) en Proteste! (Brazilië) (samen Euroconsumers) rond de tafel zitten met Facebook naar aanleiding van het recente Cambridge Analytica schandaal. Het doel: een duidelijk engagement krijgen voor de consument.

www.mijndata.be  

 

#Mydataismine

@Mark Z : “hoe gaat u de getroffen consumenten compenseren voor het misbruik van hun data?”

05 apr 2018

Nu eindelijk duidelijk is geworden dat mogelijk ook meer dan 60.000 Belgen slachtoffer zijn geworden van het dataschandaal bij Facebook, herhaalt Test Aankoop haar vraag aan de sociale netwerksite: “Beste Mark Zuckerberg, hoe gaat u de getroffen consumenten hiervoor compenseren?”

 

#Mydataismine

@Mark Z : “My Data is Mine”

22 mrt 2018

Enkele dagen geleden kwam aan het licht hoe via Facebook data van miljoenen consumenten in handen kwamen van een bedrijf achter o.m. de Trump- en Brexit-campagne. Dit toont eens te meer dat Facebook haar gebruikers niet respecteert. Samen met haar zusterorganisaties uit Italië, Spanje, Portugal en Brazilië, heeft Test Aankoop Facebook daarom aangeschreven. Ze willen weten of ook Facebook-profielen uit deze landen betrokken zijn bij dit schandaal,  wat het sociale netwerkbedrijf hiertegen zal ondernemen en hoe het de economische meerwaarde die werd gecreëerd met hun data aan de consumenten zal terug betalen. Want het moet duidelijk zijn: de data van consumenten behoren toe aan de consumenten! Test Aankoop roept daarom op de petitie “Mijn data zijn van mij” te tekenen op www.mijndata.be.

#Mydataismine

Smart tv: Big Brother kijkt mee!

27 okt 2017

Voyeurisme: er is geen ander woord voor. Via een smart tv kijkt Big Brother immers mee. Zodra deze tv’s aan staan, verzamelen ze een heleboel informatie over de kijkgewoonten van de gebruiker. Die persoonlijke informatie versturen ze via het internet naar de kabeloperator of tv-fabrikant, de tv-verkoper, de app-aanbieders enz. Zonder dat de gebruiker het beseft. Test Aankoop vindt dat die zelf moet kunnen kiezen welke informatie hij wil delen en waarvoor.

#mydataismine

De geïntegreerde politie versterkt de campagne Cybersimple.be van Test-Aankoop en Google

21 jun 2017

In maart lanceerden Test-Aankoop en Google, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Consumentrechten, de website www.cybersimpel.be om de Belgische consument te helpen bij het verbeteren van zijn online veiligheid. Nu heeft ook de geïntegreerde politie beslist in het project te stappen en al zijn expertise ter beschikking te stellen. 65% van de Belgen geeft immers aan weinig of niets af te weten van online beveiliging. Deze samenwerking wordt meteen concreet: met de vakantie in aantocht, publiceren de experts van Test-Aankoop en de geïntegreerde politie een hele reeks reistips. 

Big data, big deal voor consumenten

16 jun 2017

De Data-economie heeft de potentie om positieve resultaten voort te brengen voor consumenten. Zij moeten daartoe echter de geboden kansen kunnen grijpen en een eerlijk aandeel ontvangen van de gerealiseerde meerwaarde.  Consumenten moeten  een centrale plaats en rol toebedeeld krijgen in deze moderne economie van big data.  Vandaag, als onderdeel van een intern seminarie, hebben Test-Aankoop en haar zusterorganisaties, samen met bedrijfsleiders en hooggeplaatste functionarissen, waaronder Belgisch minister voor Telecom en Digitale Agenda, nagedacht over de rol die de consument kan en zou moeten spelen.  Meteen ook de gelegenheid voor deze consumentenorganisaties om steun te vragen voor een manifest en verklaring op www.mijndata.be.  Doelstelling van deze verklaring is om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens en de privacy van de consument worden gerespecteerd en hem de kans te bieden een sleutelrol te vertolken in deze nieuwe economie.  Deze Verklaring zal ook worden overhandigd aan spelers binnen de digitale economie

Pas op met wat je prijs geeft online

10 nov 2015

De zaak Facebook vs. de Privacycommissie toont nog maar eens aan dat bedrijven niet altijd de regels respecteren die persoonlijke gegevens moeten beschermen. Maar zelfs als het regelgevend kader wél wordt gerespecteerd, is iedereen er zich dan van bewust welke gegevens hij doorgeeft aan het bedrijf achter een app of netwerksite en wat daar precies mee gebeurt? Test-Aankoop lanceert een korte sensibiliseringsvideo om daar de aandacht op te vestigen.

Test-Aankoop stelde beveiligingsproblemen vast bij 50% van de webwinkels

27 okt 2015

In zijn nieuwe magazine Test Connect, publiceert Test-Aankoop de resultaten van een test uitgevoerd bij 100 van de meest bezochte webwinkels in België. De helft kampt met ernstige beveiligingsproblemen! 36% vertoont grote problemen op dat vlak en bij drie van de onderzochte shops lagen de klantgegevens zomaar voor het grijpen. Test-Aankoop bracht zowel de sites zelf als de Privacycommissie op de hoogte van de resultaten. De consumentenorganisatie dringt aan op meer concrete veiligheidseisen en vraagt om een strengere controle vanwege de overheid.

Server Error