Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Energie

Concurrentie op de energiemarkt

De liberalisering van de energiemarkt is geen volledig succes.  Test-Aankoop doet concrete voorstellen ter verbetering van de gas –en elektriciteitsmarkt met in het achterhoofd de belangen van de consumenten. 

Hangend

Gedragscode ter bescherming van de energieafnemer

Op de vooravond van de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt werkte Test-Aankoop in 2005 actief mee aan een voor de energieleveranciers bindende gedragscode die de consument beter moest beschermen en informeren.

Geen verbrekingsvergoeding meer bij energieleverancier switch 2013

Test-Aankoop heeft alles in het werk gesteld om de mobiliteit van consumenten in de energiesector te verhogen. De consumentenorganisatie bekwam hiervoor de ultieme maatregel: namelijk de afschaffing van de verbrekingsvergoeding bij het veranderen van energieleverancier.

Aansprakelijkheid distributienetbeheerders

Dankzij de actie van Test-Aankoop is het makkelijk voor de consument om een vergoeding te krijgen bij een stroompanne of een incident met de gasaansluiting.

Ontkoppeling olie- en gasprijzen

Dankzij de groepsaankopen energie die door Test-Aankoop werden georganiseerd, heeft Electrabel eerder dan verwacht de olie en de gasprijzen ontkoppeld.

Aansprakelijkheid stroompannes : vicieuze cirkel doorbroken

Bij een elektriciteitspanne stuurt de energieleverancier de klant door naar de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder verwijst dan weer naar de energieleverancier. Zo heeft de consument feitelijk geen enkel recht op schadevergoeding wanneer zijn TV-toestel geïmplodeerd is of wanneer de voedingswaren uit zijn diepvries ontdooid zijn ten gevolge van een panne.

Geen verplichte slimme meter

Vanuit de stelling dat ze de consumentenbelangen willen verdedigen, raden de Europese richtlijnen aan om op termijn slimme meetsystemen in te voeren in alle lidstaten. De installatie is duur (plus een hoger stroomverbruik) en is niet van belang voor consumenten. Wij hebben de regionale ministers ervan overtuigd om deze maatregel te verwerpen. 

Iedereen switcht

Consumenten zijn eindelijk van energieleverancier gaan switchen. Onze veelvuldige persacties die de consument aanzetten tot vergelijken wierpen hun vruchten af. Onze rekenmodule geraakte in overdrive en uit de door de regulatoren gepubliceerde cijfers blijkt dat Electrabel massaal klanten verliest. Ook de groepsaankoop heeft gezorgd voor een dynamiek in de markt.

Energie: omzetting van het derde energiepakket en bescherming van de consument

Op 11 januari 2012 zette de federale wetgever het derde pakket van de gas-en elektriciteitsrichtlijnen om. De wet bevat tal van nieuwe bepalingen waar Test-Aankoop fel voor gelobbyd heeft.

Server Error