Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Energie

Energieleveranciers laten u met vragen zitten

29 aug 2016

Wie een vraag stelt aan de klantendienst van een energieleverancier, krijgt in 56 % van de gevallen onvoldoende of zelfs foutieve informatie. Dat is het teleurstellende resultaat van een studie van consumentenorganisatie Test-Aankoop bij tien Belgische leveranciers. Op de 13 eenvoudige vragen die Test-Aankoop de energieleveranciers voorschotelde, ontvingen zij niet minder dan 29 keer (22 %) een foutief antwoord, 32 keer (25 %) een onvolledig of deels correct en 12 keer (9 %) helemaal geen antwoord.

Test-Aankoop ten strijde tegen de ‘Turteltaks’

29 feb 2016

Morgen 1 maart treedt de omstreden energieheffing, de zogenaamde ‘Turteltaks’, in werking. Consumenten krijgen hierdoor nog maar eens minimum 100 euro extra aangerekend op hun elektriciteitsfactuur, die meer en meer op een extra belastingsbrief begint te lijken. Test-Aankoop vindt de Turteltaks pure discriminatie en bovendien bevoegdheidsoverschrijdend. De consumentenorganisatie heeft daarom een advocaat ingesteld om een procedure voor het  Grondwettelijk Hof in te leiden om de Turteltaks nietig te laten verklaren.

Nieuwe Vlaamse stroomheffing: consument twee keer belast voor hetzelfde

04 dec 2015

In haar advies over het nieuwe wetsontwerp van minister Turtelboom inzake de stroomheffing, oordeelt de Raad van State dat deze taks een grondslag belast die al belast wordt door een federale heffing, met name de federale bijdrage voor de financiering van openbaredienstverplichtingen en voor de kosten verbonden aan de regulering en controle op de elektriciteitsmarkt. Tweemaal belast worden voor hetzelfde  is verboden.

Nucleaire liefde

01 dec 2015

Nu de twee grote scheurtjesreactoren van Doel 3 en Tihange 2 (2000 MW) opnieuw in dienst werden gesteld en de verlenging van de twee kleinere reactoren van Doel 1 en 2 (900 MW), die niet noodzakelijk zijn voor het veilig stellen van energiebevoorrading, een feit zijn, heeft de regering een duidelijke keuze gemaakt om verder de nucleaire weg in te slaan. De deur naar hernieuwbare energie wordt dicht geslagen. Electrabel wordt meer dan ooit de dominante energieproducent.

Gas en elektriciteit: De verhoging van de factuur, een voldongen feit?

23 okt 2015

Sinds jaren volgt Test-Aankoop de evolutie van de energiefactuur om zo verschillen tussen leveranciers vast te kunnen stellen, maar ook om de steeds belangrijker wordende impact van allerlei  heffingen op de eindfactuur aan te klagen. Laatste in de rij: een extra 100 euro per aansluiting om de historische put van de groenestroomcertificaten te vullen. Een belasting die werd aangekondigd na eerdere stijgingen zoals de btw-verhoging van 6 naar 21 % op elektriciteit. Test-Aankoop vraagt om de energiefactuur niet langer als een belastingbiljet te gebruiken en laat de stem van de consument horen door een petitie tegen de verhoging van de btw op de elektriciteitsfactuur, die ondertekend werd door maar liefst 118 000 mensen, te overhandigen aan de minister van Energie.  Test-Aankoop stelt voor om de consumenten te helpen in hun zoektocht naar de tariefformule die het best bij hen past (www.verlaaguwfactuur.be) .

Bijna 11500 consumenten hebben zich ingeschreven op groepsaankoop zonnepanelen van Test-Aankoop

15 okt 2015

Test-Aankoop behaalde met bijna 11 500 inschrijvingen een mooi resultaat voor zijn eerste groepsaankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen. De consument verkrijgt hierdoor een besparing van ongeveer 1 500 euro op een gemiddelde installatie van 4 kilowattpiek, een reeks waarborgen op de installatie en een strikte opvolging ervan. Deze groepsaankoop maakt deel uit van het Europese CLEAR-project*, dat de consumenten beter wil informeren over systemen van hernieuwbare energie en hen ook wil helpen om te investeren in zo’n systeem voor hun eigen woning.

Wanneer zal de consument in het energiedebat gehoord worden?

31 jul 2015

Naar aanleiding van de verschillende beslissingen die genomen werden door de Federale Overheid op het vlak van energie (verhoging van de BTW op elektriciteit, mogelijke weglating van de hogere elektriciteitsprijs uit de indexcijfers, onevenwichtig akkoord met betrekking tot de nucleaire rente) moet Test-Aankoop vaststellen dat de belangen van de consument niet in rekening werden gebracht.

Belgen betalen te weinig belasting op energie? Fout, zegt Test-Aankoop

22 jul 2015

In verschillende media lezen we vandaag de conclusies van een IMF-rapport over energiesubisidies. Hierin stelt het muntfonds dat de belasting op energieconsumptie in België veel te laag zou zijn. Daaruit wordt afgeleid dat een BTW-verhoging van 6 naar 21% de normaalste zaak van de wereld is. Een voorstel dat nu ook op de Federale Regeringstafel ligt in de discussies over de tax shift. Niet zo, vindt Test-Aankoop. Elektriciteit is een basisproduct, waarvan de rekening al bij heel wat gezinnen zwaar doorweegt. Al bijna 20 000 mensen ondertekenden de petitie voor het behoud van 6% BTW op elektriciteit: www.testaankoop.be/petitiebtwelektriciteit

21 % BTW op elektriciteit? Neen!

23 jun 2015

De consumenten vragen aan de regering dat ze haar engagement om de koopkracht te vrijwaren respecteert. De consumenten vragen het behoud van 6 % btw op elektriciteit.

Server Error