Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Vrijmaking van de energiemarkt & evolutie van de prijzen

De vrijmaking van de energiemarkt is geen succes. Enkele zeldzame uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, betaalt de Belgische consument zijn energie duurder dan in de buurlanden. Test-Aankoop is ervan overtuigd dat er moet worden gesleuteld aan alle schakels van de energieketen: van productie tot levering. Test-Aankoop doet concrete voorstellen om de gas- en elektriciteitsmarkt te verbeteren teneinde beter rekening te houden met de belangen van de consument.

Server Error
Server Error