Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Slimme meters

Voor de consument zijn de voordelen van de slimme meters beperkt. Slimme meters kunnen hooguit de facturering van het gas- en elektriciteitsverbruik verbeteren. Wij wensen dus dat de verdere installatie van deze meters in de woningen uitsluitend gebeurt op vrijwillige basis en zonder meerkost voor de consument.

Server Error
Server Error