Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Consumentenrechten

Staking bij Ryanair: laat uw rechten gelden !

24 jul 2018

Ondanks een erg duidelijke jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en een herinnering van Test Aankoop, Kris Peeters en de FOD Mobiliteit, blijft Ryanair beweren dat passagiers in geval van interne staking bij de maatschappij geen recht hebben op een schadevergoeding.  De consumentenorganisatie roept passagiers op zich niet in de luren te laten leggen en wel een vordering in te dienen bij Ryanair.  Indien men vervolgens na een periode van zes weken geen (bevredigend) antwoord heeft ontvangen, worden passagiers uitgenodigd met Test Aankoop contact op te nemen dat een dossier zal opstarten met het oog op een juridische actie, eventueel zelfs een collectieve rechtsvordering.

www.test-aankoop.be/ryanair  / 02 892 37 09

Test Aankoop naar rechtbank tegen Air France en KLM voor hun “no show-clausules”

17 jul 2018

Bepaalde luchtvaartmaatschappijen voorzien een “no show-clausule” waarbij passagiers die een deel van hun combiticket niet hebben gebruikt, het inschepen wordt ontzegd.  Deze maatschappijen jagen passagiers nodeloos op kosten om toch maar mee te kunnen.  Voor Test Aankoop is dit een onrechtvaardige praktijk die moet stoppen.  De organisatie start een rechtszaak tegen Air France en KLM.

Groupon en Test Aankoop voor de rechter in ‘Luierbox-affaire’

24 mei 2018

Vandaag en morgen wordt er gepleit over de ontvankelijkheid van de rechtszaak die consumentenorganisatie Test Aankoop instelde tegen het bedrijf Groupon in de ‘Luierbox’- affaire. De consumentenorganisatie vordert bij de marketingonderneming voor elke gedupeerde consument de terugbetaling van de initiële som 300 die werd betaald aan de firma ‘Luierbox’ voor de zogezegde levering van luiers. Groupon heeft steeds geweigerd de slachtoffers in deze fraudezaak te vergoeden. Na indienen van de zaak in 2017 stonden beide partijen vandaag voor de rechter om te pleiten over de ontvankelijkheid van de class action.

Test Aankoop treft een regeling met een doorverkoopsite van concerttickets

09 mei 2018

Eind 2016 diende Test Aankoop een groepsvordering in tegen 8 doorverkoopsites van concerttickets.  Een regeling werd getroffen met een onder hen:  Events Belgium, de uitbater van de doorverkoopsite www.ticketsbelgie.be.  De bijna 450 consumenten die zich bij Test Aankoop meldden, werden vergoed.  Bovendien besliste Events Belgium te stoppen met het doorverkopen van concerttickets.

Internationale Consumentendag: echt?

15 mrt 2018

Bij Test Aankoop is het elke dag consumentendag.
En toch moeten we vaststellen dat het sinds een week opnieuw stormt in het bord van de consument.  Consumenten hebben rechten en niet enkel tijdens een crisismoment.  Nog erger is het feit dat sommigen het nodig achten om te stellen dat de keuze voor illegale praktijken zou worden ingegeven door de consument.  
Recht op veilig voedsel is een absoluut recht dat niet mag afhangen van de prijs die de consument betaalt voor zijn product, in tegenstelling tot wat sommigen mogen beweren.

Een afgezwakte wettelijke garantie, geen stappen tegen veroudering… NEEN !

19 feb 2018

Op donderdag 22 februari moet in de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement worden gestemd over een voorstel van richtlijn van de Europese Commissie over de wettelijke garantie. De commissie wil een maximale harmonisatie richtlijn, wat de huidige en toekomstige rechten van consumenten in gevaar brengt, en meer bepaald de in België welbekende garantie voor verborgen gebreken. Bovendien brengt dit de mogelijkheid tot langere garantietermijnen in gevaar. Test Aankoop verzet zich hier uitdrukkelijk tegen en richtte een schrijven aan de Belgische Europarlementairen die zetelen in deze commissie.

#Dieselgate: Test-Aankoop pleit voor ontvankelijkheid van de groepsvordering

30 okt 2017

Het was al een paar keer uitgesteld, maar vandaag werd in de Rechtbank van Brussel dan toch gepleit over de ontvankelijkheid van de groepsvordering van Test Aankoop tegen de VW-groep en D’Ieteren. Een belangrijke stap. De juridische weg naar een compensatie voor alle consumenten die een sjoemelwagen hadden gekocht van de Volkswagen-groep is lang, maar de moeite waard. Eén ding is zeker: Test Aankoop zet door!

 

#Dieselgate #NeverAgain

De twee petjes van de deurwaarder : Test Aankoop dringt aan op nieuwe wetgeving

25 okt 2017

Test Aankoop vindt dat het voor de consument te moeilijk is wanneer een deurwaarder zich nu eens voor een gerechtelijke invordering kan aanbieden en dan weer voor een minnelijke invordering van een schuld. In het tweede geval gaat de debiteur er ten onrechte van uit dat de deurwaarder tot uitvoerend beslag kan overgaan maar niets is minder waar. Sommige consumenten zijn zo angstig dat ze hun rechten onvoldoende laten gelden. De consumentenorganisatie vraagt dat deurwaarders niet meer zouden kunnen optreden in het kader van de minnelijke invordering of dat dit op zijn minst zou worden gecontroleerd door de FOD Economie. 

#Dieselgate, 2 jaar later: de strijd gaat door

22 sep 2017

Vandaag vieren we de de trieste “verjaardag” van 2 jaar Dieselgate. 2 jaar geleden kwam immers aan het licht dat de Volkwagen-groep jarenlang de boel bedrogen had door auto’s op de markt te brengen die veel meer NOx uitstoten dan beloofd. Sindsdien laat Test Aankoop het dossier niet los en strijdt het voor betere uitstoottests, meer controles op de wagens, en vooral een compensatie voor de vele bedrogen consumenten. Een strijd die nog niet gestreden is. Een terugblik op een verhaal waarvan we het einde nog niet kennen.

www.test-aankoop.be/dieselgate

Server Error