Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Consumentenrechten

Strijd tegen het systeem van kettingverkoop ontwikkeld door Herbalife

Test-Aankoop bekwam een overwinning in eerste instantie voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel dat het kettingsysteem van Herbalife veroordeelde. Het vonnis werd helaas herzien door het Hof van Beroep in Brussel dat oordeelde dat er geen sprake was van kettingverkoop.

Afgewezen

Onrechtmatige bedingen bij luchtvaartmaatschappijen: een juridische strijd van 5 jaar!

Al  jaren klaagt Test-Aankoop de onrechtmatige bedingen aan die staan in de transportovereenkomsten van luchtvaartmaatschappijen. Dezelfde bekommernis wordt trouwens gedeeld door alle consumentenorganisaties in Europa. In 2009 heeft Test-Aankoop drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechter gedaagd (Brussels Airlines, Ryanair en Easyjet). De consumentenorganisatie deed dit om de luchtvaartmaatschappijen zo  te dwingen hun algemene voorwaarden aan te passen. Tegelijkertijd werden gelijkaardige gerechtelijke procedures opgestart door twee andere Europese consumentenorganisaties (Deco in Portugal, UFC Que-Choisir in Frankrijk). Sindsdien hebben nog andere consumentenorganisaties dit voorbeeld gevolgd. (Altroconsumo in Italië, OCU in Spanje, VZVB in Duitsland en VKI in Oostenrijk)


Aanvaard

Een consumentvriendelijkere garantiewetgeving

Hoewel de wet in theorie voorziet dat de wettelijke garantie 2 jaar is, is ze enkel echt effectief de eerste 6 maanden aangezien de consument vanaf dan een defect moet kunnen aantonen: wat zeer moeilijk is. Test-Aankoop vraagt daarom een grondige herziening van de wetgeving.

Hangend

Geen alternatief Europees kooprecht

De Europese Commissie wil de grensoverschrijdende handel bevorderen met een experimentele wetgeving in de vorm van een alternatief koop- en verkooprecht. Wanneer een consument iets koopt, zou de mogelijkheid bestaan dat die handeling niet aan de nationale rechtsregels is onderworpen, maar aan een alternatief recht. Deze werkwijze is uiterst gevaarlijk voor het consumentenrecht omdat zij de ontwijking van bindende nationale regels van iedere lidstaat in de hand werkt. Daardoor dreigen deze minder efficiënt te worden.

Hangend

Vastgoedmakelaars namen hun rol erg luchtig op

De resultaten van onze enquête waren dermate doorslaggevend dat Test-Aankoop bekwam dat er een evenwichtig modelcontract werd opgesteld evenals een regelgeving binnen de sector van vastgoedmakelaars.

Apple voegt zich eindelijk naar de Belgische garantiewetgeving

Voortaan genieten de Belgische consumenten van Apple-producten eindelijk de bescherming van de Belgische garantiewetgeving.

Onrechtmatige bedingen in algemene voorwaarden luchtvaartmaatschappijen

Test-Aankoop maakt al geruime tijd jacht op de onrechtmatige bedingen van luchtvaartmaatschappijen. Met succes, aangezien verschillende uitspraken ertoe leidden dat Test-Aankoop de contracten in kwestie kan verbeteren. Beperkingen van aansprakelijkheid, onwettige toeslagen, toepasselijk recht, enkele punten die werden verduidelijkt door de rechtspraak in het voordeel van alle luchtvaartpassagiers.

Server Error