Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Illegale kettingverkoop

Op 23 november 2011 bekwam Test-Aankoop een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel waarin het systeem van kettingverkoop van de onderneming Herbalife werd veroordeeld en bijgevolg de stopzetting ervan werd bevolen op straffe van een boete van 5.000 euro per vastgestelde inbreuk.

Server Error
Server Error